Søg
 

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) mødes to gange om året.

​RKSS blev nedsat i februar 2018 med henblik på at styrke samarbejdet mellem region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på grunduddannelsesområdet. RKSS erstatter Regionalt Strategisk Samarbejdsforum (RSS), hvor regionen og uddannelsesinstitutionerne var repræsenteret.

I RKSS sidder ledelsesrepræsentanter fra regionens uddannelsesinstitutioner: Professionshøjskolen Absalon, SOSU Nykøbing og ZBC Velfærd efter behov, repræsentanter fra Region Sjællands fem sygehusledelser og Koncern HR samt repræsentanter for kommunerne.

Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) er nedsat med henblik på, at styrke fælles interessefelter i et overordnet strategisk samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i regionen, region Sjællands 17 kommuner (K17) og Region Sjælland.

Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland har som arbejdsgivere et væsentligt fokus på at styrke indsatsen med at sikre de rigtige kompetencer, både i forhold til behov for konkrete faglige kompetencer, men også når det gælder mere strategiske og tværgående samarbejder med regionens uddannelsesinstitutioner. Dertil kommer, at det skal sikres, at regionen og kommunerne også i fremtiden har mulighed for at rekruttere de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne.

Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland er store arbejdsgivere og derfor væsentlige aftagere af færdiguddannede fra både erhvervsfaglige, korte- og mellemlange videregående uddannelser beliggende i regionen.

Uddannelsesinstitutionerne tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede, professionsbaserede og praksisnære uddannelser, hvorfra kommunerne og regionens sygehuse, sociale institutioner m.v. modtager mange studerende i praktik.

I forlængelse heraf, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionerne, kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland samarbejder inden for en række områder. Samarbejdet formaliseres i et forum kaldet Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS). Parterne samarbejder ligeledes med andre interessenter f.eks. erhvervsliv m.fl.​

 

 RKSS

 
  
  
Kommissorium_for_RKSS_nov2021.pdf
  
RKSS_01.03.2019_Referat.pdf
  
RKSS_05.10.2018_Referat.pdf
  
RKSS_10.03.2020_Referat.pdf
  
RKSS_13.09.2021_Referat.pdf
  
RKSS_16.09.2020_Referat.pdf
  
RKSS_20.02.2018_Referat.pdf
  
RKSS_22.06.2020_Referat.pdf
  
RKSS_31.05.2021_Referat.pdf
  
 

 RSS

 
  
  
RSS_ 06.10.2017_Referat.pdf
  
RSS_06.10.2017_Dagsorden.pdf
  
RSS_10.02.2017_Dagsorden.pdf
  
RSS_10.02.2017_Referat.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.09.18
Opdateret
25.02.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.