Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 6. oktober 2021

Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat
 • Budgetaftale 2022
 • Information om udfordret driftssituation
 • Overvejelser om organisationsændring på det lungemedicinske område
 • Udkast til Politik for livsfaser, mangfoldighed og ligestilling
 • Udkast til Retningslinje for udviklingssamtaler
 • Information om fratrædelsesmålingen
 • Lønpolitik og årlig lønstatistik 2020
 • Information om "Ledelse på forkant" - Ledelsesreform i Region Sjælland 
 • Information om etablering af Whistleblowerordning i Region Sjælland
 • Evaluering af Covid-19 (2. bølge)
 • Møder i MED-Hovedudvalget 2022
 • Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen
 • Information om underudvalgenes arbejde
 • Gensidig informaiton
 • Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_06102021_endelig.pdf
  
Punkt02_Referat fra mødet i MED-Hovedudvalget den18082021.pdf
  
Punkt03_Underskrevet budgetaftale 2022 (003).pdf
  
Punkt04_bilag til referat_PP om udfordret driftssituation.pdf
  
Punkt06_1_Udkast til politik for livsfaser, mangfoldighed og ligestilling - version MED-H.pdf
  
Punkt06_2_Udkast til Implementeringsvejledning til politik for livsfaser, mangfoldighed og ligestilling - version MED-H.pdf
  
Punkt07_1_Retningslinje for udviklingssamtaler_version MED-H.pdf
  
Punkt07_2_Implementeringsvejledning for Retningslinje for udviklingssamtaler.pdf
  
Punkt08_bilag til referat_Info om fratrædelsesmålingen.pdf
  
Punkt09_1_Gældende lønpolitik.pdf
  
Punkt09_2_Obligatorisk lønstatistik for Region Sjælland nov 2019-2020.pdf
  
Punkt10_Status på Ledelse på forkant.pdf
  
Punkt13_Ansøgning til arbejdsmiljøpuljen - deeskalering i Somatikken.pdf
  
Punkt14_Referat fra mødet i Personalepolitisk underudvalg den 9. sept. 2021.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_06102021_endedlig.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.09.21
Opdateret
26.04.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.