Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 21. april 2021

Onsdag dem 21. april 2021 kl. 13:00
Virtuelt møde

​Indholdsfortegnelse - åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referater
 3. Status COVID-19
 4. Budget 2021 og Regnskab 2020
 5. Trivselsmålingen 2021
 6. MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse
 7. Politik for hjemmearbejde
 8. Status på Sundhedsplatformen
 9. Evaluering af Region Sjællands MED-aftale
 10. Sammensætningen af Sygehusområdets underudvalg
 11. Evaluering af Fritvalgs-menu
 12. Personaletøj
 13. Ansøgninger til arbejdsmiljøpuljen
 14. Orientering om underudvalgenes arbejde
 15. Gensidig information
 16. Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_21042021_godkendt.pdf
  
Punkt04_bilag til referat_PP vedr. Regnskab 2020.pdf
  
Punkt04_Underskrevet tillæg til aftale om budget 2021.pdf
  
Punkt05_bilag til referat_PP vedr. trivselsmålingen 2021.pdf
  
Punkt05_Trivselsmåling 2021 for det samlede Region Sjælland.pdf
  
Punkt06_bilag til referat_PP vedr. årlig drøftelse.pdf
  
Punkt06_Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse.pdf
  
Punkt07_1_Udkast til Politik for hjemmearbejde.pdf
  
Punkt07_2_Implementeringsvejledning til Politik for hjemmearbejde.pdf
  
Punkt09_MED-aftale - Region Sjælland med redaktionelle ændringer.pdf
  
Punkt11_bilag til referat_PP vedr. FVM.pdf
  
Punkt11_Statusrapport_FVM_2018-2020.pdf
  
Punkt12_Tilbagemelding fra IPL om personaletøj.pdf
  
Punkt13_BC-ansøgninger til arbejdsmiljøpuljen.pdf
  
Punkt14_Referat af møde i PPU den 17032021.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_21042021_endelig.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.04.21
Opdateret
13.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.