Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 14. december 2020

Mandag den 14. december 2020, kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset.

​Indholdsfortegnelse - åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Status på Covid-19-situationen
 4. Covid-19 og arbejdsmiljøet
 5. Opfølgning på organisatorisk evaluering af Region Sjællands håndtering af Covid-19-situationen
 6. Evaluering af MED-aftalen
 7. Opsamling på temadrøftelse om Bedre mulighed for fuld tid
 8. Status på Sundhedsplatformen
 9. Forslag til nye initiativer i regi af Mening og Sundhed
 10. Uddannelsetilbud til nedbringelse af arbejdsulykker relateret til fysisk og psykisk vold
 11. MED-grunduddannelse og opfølgningskurser 2020
 12. Disponering af arbejdsmiljøpuljen 2021
 13. Gensidig orientering
 14. Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_14122020_godkendt.pdf
  
Punkt05_1_Evalueringsrapport vedr. Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.pdf
  
Punkt05_2_Opfølgningsplan for organisatorisk evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen.pdf
  
Punkt06_MED-aftale - Region Sjælland med redaktionelle ændringer.pdf
  
Punkt07_Opsamling på temadrøftelse om Bedre mulighed for fuld tid.pdf
  
Punkt09_1_Skematisk fremstilling af initiativer i regi af ’Mening og Sundhed’.pdf
  
Punkt09_2_Notat vedrørende mindfulness.pdf
  
Punkt09_3_Notat vedrørende rådgivning af medarbejdere og arbejdspladser i forbindelse med arbejdsrelateret stress.pdf
  
Punkt10_1_Pakkebeskrivelse_Konflikthåndtering i mødet med patienter og pårørende.pdf
  
Punkt10_2-Pakkebeskrivelse_Konflikthåndtering og samarbejde.pdf
  
Punkt13_Notat om værktøjer og tilbud til forankring af Politik for indsats mod krænkende handlinger.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_14122020_endelig.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.12.20
Opdateret
13.06.22
Link til denne side:
 

  Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.