Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 7. oktober 2020

Onsdag den 7. oktober 2020, kl. 13:00
Mødelokale 7, 8 og 9 i Regionshuset

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Budgetaftale 2021
 4. Status på Sundhedsplatformen
 5. Evaluering af Region Sjællands håndtering af COVID-19 situationen
 6. Overvejelser om ny organisering af radiologien
 7. Intern høring om udkast til Region Sjællands nye Frivilligpolitik
 8. Politik for indsats mod krænkende handlinger
 9. Seksuelle krænkelser
 10. Evaluering af MED-aftalen
 11. Halvårsstatus på Region Sjællands sygefravær
 12. Uddannelsetilbud til nedbringelse af arbejdsulykker relateret til fysisk og psykisk vold
 13. Forslag til nye initiativer i regi af Mening og Sundhed
 14. Status på arbejdsmiljøpuljen 2020
 15. Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter i MED-Hovedudvalget
 16. Møder i MED-Hovedudvalget 2021øder i MED-Hovedudvalget 2021
 17. Information om underudvalgenes arbejde
 18. Gensidig information
 19. Eventuelt
 20. Opstartsmøde for indsatsen "Bedre mulighed for fuld tid"

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_071020_godkendt2.pdf
  
Punkt03_Budgetaftale 2021.pdf
  
Punkt04_bilag til referat_PP om status på SP.pdf
  
Punkt05_bilag til referat_Præsentation til MHU om COVID-19 evaluering.pdf
  
Punkt05_Notat om MED i en beredskabssituation.pdf
  
Punkt06_1_Sag til Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud om radiologi.pdf
  
Punkt06_2_Kortlægning og analyse af det billeddiagnostiske område i Region Sjælland.PDF
  
Punkt06_3_Anbefalinger vedr. genetablering af en bæredygtig radiologi i Region Sjælland.PDF
  
Punkt07_Udkast til Region Sjællands frivilligpolitik 2021.pdf
  
Punkt08_1_Udkast til politik for krænkende handlinger i Region Sjælland_oktober 2020.pdf
  
Punkt08_2_Politik for krænkende handlinger_layoutet i udkast.pdf
  
Punkt09_Hvad skal du gøre, hvis du oplever seksuel chikane.pdf
  
Punkt10_MED-aftale - Region Sjælland med redaktionelle ændringer.pdf
  
Punkt11_1_Sygefravær i Region Sjælland for 1. halvår 2020.pdf
  
Punkt11_2_Fravær vedrørende COVID-19 sygdom i Region Sjælland for første halvår 2020.pdf
  
Punkt12_Uddrag af afdækning, fysisk og psykisk vold.pdf
  
Punkt13_1_Notat om skematisk fremstilling, håndterende forebyggende og fremmende fokus ift stress.pdf
  
Punkt13_2_Notat om mindfulness.pdf
  
Punkt13_3_Notat om rådgivning i forbindelse med arbejdsrelatret stress.pdf
  
Punkt14_Økonomiark for arbejdsmiljøpuljen 2020.pdf
  
Punkt17_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg 09092020.pdf
  
Punkt18_Orientering om informationssikkerhed_september 2020.pdf
  
Punkt20_bilag til referat_1_De centrale parters oplæg vedr. indsatsen Bedre mulighed for fuld tid.pdf
  
Punkt20_bilag til referat_2_Region Sjællands oplæg vedr. Bedre mulighed for fuld tid.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_071020_godkendt.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.09.20
Opdateret
22.10.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159