Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 16. december 2019

Mandag den 16. oktober 2019 kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2019
 3. Møde med den politiske ledelse
 4. Dialog om fastholdelse med Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering
 5. Budgetaftale 2020
 6. Politik for indsats mod krænkende handlinger
 7. Afdækning af TRiM - LUKKET PUNKT
 8. Status på Sundhedsplatformen, herunder brugerundersøgelse
 9. Evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen
 10. Brush-up kursus for forflytningsvejledere
 11. Disponering af arbejdsmiljøpuljen 2020
 12. Nye pakker til arbejdsmiljøpuljen
 13. Godkendelse af nyt MED-Anæstesiologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital
 14. Orientering om underudvalgenes arbejde
 15. Gensidig orientering
 16. Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_16122019_godkendt - uden lukket punkt.pdf
  
Henvendelse om brush up for FFV til MED-hovedudvalget_okt 2019.pdf
  
Punkt02_Referat fra mødet den 2. oktober 2019.pdf
  
Punkt04_Bilag til referat_Dialog om fastholdelse.pdf
  
Punkt04_Personaleomsætning 2018 - Stillingskategorier samlet.pdf
  
Punkt05_Budgetaftale 2020.pdf
  
Punkt06_1_Udkast til politik for indsats mod krænkende handlinger_med korrekturtegn.pdf
  
Punkt06_2_Udkast til politik for indsats mod krænkende handlinger_uden korrekturtegn.pdf
  
Punkt06_3_Udkast til Vejledning om politianmeldelse af vold og trusler om vold_efter højesteretsdom.pdf
  
Punkt08_Bilag til referat_Hovedkonklusioner og udvalgte data fra brugerundersøgelse.pdf
  
Punkt09_1_Evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen.pdf
  
Punkt09_2_Forslag til indhold på Arbejdsmiljøkonferencen 2020.pdf
  
Punkt10_Henvendelse om brush-up kursus for FFV.pdf
  
Punkt12_1_ Det påvirkelige sygefravær.pdf
  
Punkt12_2_Tag temperaturen på jeres sygefraværsindsats.pdf
  
Punkt12_3_Arbejd målrettet med jeres sygefraværsindsats.pdf
  
Punkt13_Henvendelse fra MED-SUH om oprettelse af MED-Anæstesiologisk Afdeling.pdf
  
Punkt14_1_Referat fra mødet i Personalepolitisk Underudvalg den 1. november 2019.pdf
  
Punkt14_2_Referat fra mødet i Sygehusområdets Underudvalg den 12. november 2019.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_16122019_version endelig - uden lukket punkt.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.12.19
Opdateret
09.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159