Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 17. juni 2019

Mandag den 17. juni 2019 kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. april 2019
 3. Møde med den politiske ledelse
 4. Regnskab 2018 og budget 2019
 5. Flytning af karkirurgien fra Slagelse Sygehus til SUH, Roskilde
 6. Opkrævning af betaling fra udenlandske statsborgere
 7. Trivselsmålingen 2019
 8. Opfølgning på MED-Hovedudvalgets seminar
 9. Lønpolitik og årlig lønstatistik 2018
 10. Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen
 11. Status på Sundhedsplatformen
 12. Valg til Feriefondens bestyrelse
 13. Godkendelse og nedlæggelse af MED-udvalg i Region Sjælland
 14. Orientering om underudvalgenes arbejde
 15. Gensidig orientering
 16. Eventuelt

 
Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_17062019_godkendt.pdf
  
Punkt10_Udkast til vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen pr 01072019.pdf
  
Punkt12_Interesserede kandidater til Feriefondens bestyrelse.pdf
  
Punkt13_1_Henvendelse fra MED-Koncern Service om ændringer i MED organisationen.pdf
  
Punkt13_2_Henvendelse fra MED-Psykiatri om nedlæggelse af MED-Afdeling for specialfunktioner.pdf
  
Punkt13_3_Henvendelse fra MED-NSR vedr. ændring i MED-anæstesi.pdf
  
Punkt14_Referat Personalepolitisk underudvalg 21052019.pdf
  
Punkt14_Referat Sygehusområdets underudvalg 15052019.pdf
  
Punkt4_1_Sag til RR vedr. Regnskab 2018.pdf
  
Punkt4_2_Sag til RR vedr. Budget 2019.pdf
  
Punkt4_3_Bilag til sag til RR vedr. Budget 2019.pdf
  
Punkt5_Sag til FU_Flytning af karkirurgi.pdf
  
Punkt7_Resultat af trivselsmålingen for Region Rjælland.pdf
  
Punkt9_1_Gældende lønpolitik.pdf
  
Punkt9_2_Obligatorisk lønstatistik for Region Sjælland nov. 2017-2018.pdf
  
Punkt9_3_Udviklingen i lønnen for de 10 største overenskomstområder.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_17062019.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.02.19
Opdateret
03.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159