Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 4. april 2019

Torsdag den 4. april 2019 kl. 08:30
Kragerup Gods

Indholdsfortegnelse åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2019
 3. Regnskab 2018 og budget 2019
 4. Årlig arbejdsmiljødrøftelse
 5. Flytning af brystundersøgelser
 6. Evaluering af personaleprocessen 2018
 7. Evaluering af arbejdsmiljøprojekter i enhederne
 8. Status på Sundhedsplatformen
 9. Orientering om underudvalgenes arbejde
 10. Gensidig orientering
 11. Eventuelt
  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_04042019.pdf
  
Punkt03_Bilag til referat_Status regnskab 2018 og budget 2019.pdf
  
Punkt04_1_Oplæg til MHUs årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018.pdf
  
Punkt04_2_Arbejdsulykker 2017 - 2018.pdf
  
Punkt04_3_Påbud og øvrige reaktioner 2017-2018.pdf
  
Punkt05_Bilag til referat_Syvpunktsplan brystundersøgelser.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Det nære sundhedsvæsen.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Holbæk Sygehus.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Koncern HR.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Koncern IT.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Koncern Service.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Koncern Økonomi.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Ledelsessekretariatet.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-NSR.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Nykøbing F Sygehus.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-PFI.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Præhospitalt Center.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Psykiatri.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Regional Udvikling.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Sjællands Universitetshospital.pdf
  
Punkt06_Svar fra MED-Sygehusapoteket.pdf
  
Punkt07_Notat om evaluering af pakker fra arbejdsmiljøpuljen.pdf
  
Punkt09_Oversigt over arbejdsgruppens anfaling vedr ansøgning.pdf
  
Punkt10_Referat fra møde i PPU den 26. marts 2019.pdf
  
Punkt10_Referat fra møde i PPU den 28. februar 2019.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_04042019.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.19
Opdateret
14.02.20
Link til denne side: