Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 6. februar 2019

Onsdag den 6. februar 2019, kl. 13:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

 1. ​Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2018
 3. Konstituering af MED-Hovedudvalget
 4. Sammensætning af Personalepolitisk underudvalg og Sygehusområdets underudvalg
 5. Styrkelse og samling af klinisk onkologi på SUH, Roskilde
 6. Status på sygefraværet 2018
 7. Model for hurtigere opfølgning på sygefravær
 8. Nye politiske udspil fra regeringen
 9. Afrapportering af rekrutterings- og kompetenceindsatser 2018
 10. Højere svarprocent ved gennemførelse af måling af ledelse og trivsel
 11. Status på overgang til LPR3 og SP18
 12. Brug af OK13 midler til "pakke" til MED-udvalg
 13. Ny pakke til arbejdsmiljøpuljen
 14. Gensidig orientering
 15. Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_06022019_godkendt.pdf
  
Punkt03_Bilag til referat _ny forretningsorden for MHU.pdf
  
Punkt03_Medlemmer af MHU 2019 - 2020.pdf
  
Punkt03_Udkast til forretningsorden.pdf
  
Punkt05_Bilag til sag til FU om samling af onkologi på SUH, Roskilde.pdf
  
Punkt05_Sagsfremstilling til FU om onkologi på SUH Roskilde.pdf
  
Punkt06_Artikel-regeringen vildleder om sygefravær.pdf
  
Punkt06_Data vedr. fraværsdage og fraværsperioder.pdf
  
Punkt07_MED og sygefraværsdrøftelse.pdf
  
Punkt07_Oplæg 3-8-15_opfølgning på sygefravær.pdf
  
Punkt07_Udkast sygefraværspolitik.pdf
  
Punkt08_ Bilag til referat_ aftale om ledelse og kompetencer i den off sektor.pdf
  
Punkt08_En offentlig sektor rustet til fremtiden.pdf
  
Punkt08_Flere hænder_større arbejdsglæde.pdf
  
Punkt08_Sundhedsreform_Patienten først.pdf
  
Punkt09_Rekrutterings og kompetenceindsatser 2018.pdf
  
Punkt11_bilag til referat_Status LPR3 og SP2018.pdf
  
Punkt14_Brev til OmrådeMED om valg feriefond.pdf
  
Punkt16_Henvendelse om medarbejderrepræsentation af serviceassistenter.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_06022019_godkendt.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.01.19
Opdateret
19.02.20
Link til denne side:

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.