Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 3. oktober 2018

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14:00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

 1. Godkendelse af dagsorden 
 2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. august 2018
 3. Status på budget 2018 og budget 2019
 4. Status på Sundhedsplatformen
 5. MED-grunduddannelse og temaer for opfølgningskurser 2019
 6. Tilbud til MED om tankerne bag den brede kompetencemodel
 7. Procedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-Hovedudvalget
 8. MED-proces om midlertidig flytning af neurologien på Slagelse Sygehus
 9. Møder i MED-Hovedudvalget i 2019
 10. Orientering om underudvalgenes arbejde
 11. Gensidig orientering
 12. Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.​​​
  
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_03102018_godkendt.pdf
  
Punkt10_bilag8_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 05092018.pdf
  
Punkt3_bilag1_Sagsfremstilling til Regionsrådet vedr. budget 2019.pdf
  
Punkt4_bilag2_Aftale om prioritering af midler til at hjælpe det kliniske personale me.pdf
  
Punkt8_bilag3_Henvendelse fra medarbejdersiden.pdf
  
Punkt8_bilag4_Afdelingsledelsens beskrivelse af proces for midlertidige flytning af neurologien.pdf
  
Punkt8_bilag5_Næstformandens henvendelse til sygehusledelsen.pdf
  
Punkt8_bilag6_Referat af ekstraordinært MED-møde den 02.07.2018.pdf
  
Punkt8_bilag7_Referat af ekstraordinært MED-møde den 30.07.2018.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_03102018_godkendt.pdf
  
Oprettet
05.01.18
Opdateret
24.10.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.