Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 29. januar 2018

Mandag den 29. januar 2018, kl. 13.00
Mødelokale 7

​1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. december 2017
3. Møde med den politiske ledelse
4. Ny arbejdsmiljøpolitik for Region Sjælland
5. Status på sygefraværet 2017
6. Status på sundhedsplatformen
7. Orientering om nyt styringskoncept for Region Sjælland
8. Opsamling på temadrøftelse om kompetenceudvikling
9. Ændring af MED-organisationen ved Sjællands Universitetshospital
10. Orientering om underudvalgenes arbejde
11. Gensidig orientering
12. Eventuelt´

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
1_Referat_MED-Hovedudvalget_ 29012018_godkendt.pdf
  
2_Punkt05_bilag0a_Bilag til referat_Kort- og langvarigt sygefravær i koncernenhederne i 2017.pdf
  
3_Punkt05_bilag0b_Bilag til referat_Advis i forbindelse med graviditet.pdf
  
4_Punkt07_bilag7a_Bilag til referat_Præsentation af nyt styringskoncept.pdf
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_ 29012018_godkendt.pdf
  
Punkt04_bilag1_Udkast til ny arbejdsmiljøpolitik for Region Sjælland.pdf
  
Punkt07_bilag2_Sagsfremstilling til FU vedr nyt styringskoncept for Region Sjælland.pdf
  
Punkt08_bilag3_Opsamling temadrøftelse om kompetenceudvikling i MED-Hovedudvalget.pdf
  
Punkt09_bilag4_Henvendelse fra Sjællands Universitetshospital om ændringer i MED-organiseringen.pdf
  
Punkt10_bilag5_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 08012018.pdf
  
Punkt11_bilag6_God adfærd i det offentlige.pdf
  
Oprettet
05.01.18
Opdateret
14.02.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.