Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 4. oktober 2017

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13:00
Mødelokale 8/9

​1.Godkendelse af dagsorden
2.Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2017
3.Status på budget 2017 og budget 2018
4.Status på Sundhedsplatformen
5.Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen
6.MED-grunduddannelse og temaer for opfølgningskurser 2018
7.Fremtidig forflytningsvejlederuddannelse i Region Sjælland
8.Nye uddannelsestilbud - TRiM og Psykofysisk træning
9.Møder i MED-Hovedudvalget i 2018
10.Orientering om underudvalgenes arbejde
11.Temadrøftelse - input til ny arbejdsmiljøpolitik i Region Sjælland
12.Gensidig orientering
13.Eventuelt

Bemærk
Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.

 
  
  
0_Referat_MED-Hovedudvalget_04102017_godkendt.pdf
  
1_Punkt03_bilag2b_Bilag til referat_oplæg om budget 2018.pdf
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_04102017_godkendt.pdf
  
Punkt03_bilag01_Underskrevet budgetaftale for 2018.pdf
  
Punkt03_bilag02_Orientering til Forretningsudvalget om status for budgetoverholdelse 2017.pdf
  
Punkt04_bilag03_Status til Forretningsudvalget om implementering af Sundhedsplatformen.pdf
  
Punkt04_bilag04_Bilag til Forretningsudvalget om 90 dages parathedsvurdering i Region Sjælland.pdf
  
Punkt06_bilag05_Udkast til vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen 2018.pdf
  
Punkt08_bilag06_Beskrivelse af TRiM uddannelse.pdf
  
Punkt08_bilag07_Beskrivelse af uddannelse i Psykofysisk træning.pdf
  
Punkt10_bilag08_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg - 13092017.pdf
  
Punkt11_bilag09_Ramme for ny arbejdsmiljøpolitik.pdf
  
Punkt11_bilag10_Region Sjællands nuværende arbejdsmiljøpolitik_tilrettet oktober 2009.pdf
  
Punkt12_bilag11_Præsentation - Projekt Lokalløndannelse.pdf
  
Oprettet
28.10.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.