Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 19. juni 2017

Mandag den 19. juni 2017 kl. 13:00. Mødelokale 8/9 i Regionshuset.

 1. Møde med den politiske ledelse

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Godkendelse af referat fra mødet den 3. april 2017

 4. Opfølgning på MED-Hovedudvalgets seminar den 23. og 24. maj 2017

 5. Drøftelse af Trivselsmålingen 2017

 6. Forflytningsvejlederordningen i Region Sjælland

 7. Orientering om implementering af fritvalgsmenu i Region Sjælland

 8. Orientering om status på Sundhedsplatformen

 9. Pakke til arbejdsmiljøpuljen og godkendelse af projekter finansieret af arbejdsmiljøpuljen

 10. Orientering om underudvalgenes arbejde

 11. Gensidig orientering

 12. Eventuelt


Bemærk

Hvis du får en fejlmelding, når du prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv eventuelt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Så burde filen åbne i nyt vindue.​​​​​

  
  
Dagsorden _MED-Hovedudvalget_19062017_godkendt.pdf
  
Punkt01_bilag01_Aftale om regionernes oekonomi for 2018.pdf
  
Punkt04_bilag02_Opsamlinger på MED-Hovedudvalgets seminar den 23 og 24 maj_endelig.pdf
  
Punkt05_bilag03_Trivselsmaaling_region sjælland.pdf
  
Punkt05_bilag04_Svarprocent for virksomhedsområder og tværgående centre.pdf
  
Punkt05_bilag05_Trivsel på regionernes arbejdspladser 2017.pdf
  
Punkt06_bilag06_Evaluering af forflytningsvejlederordningen.pdf
  
Punkt06_bilag07_Retningslinje for forflytninger fra Filadelfia.pdf
  
Punkt07_bilag08_organisering af implementering af Fritvalgsmenu i Region Sjælland.pdf
  
Punkt09_bilag09_Pakke_At skabe en læringskultur med fremmende feedback.pdf
  
Punkt09_bilag10_Oversigt over to businesscase-ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen 2017.pdf
  
Punkt10_bilag11_Referat_Personalepolitisk underudvalg_31052017.pdf
  
Punkt10_bilag12_Referat_Sygehusområdets underudvalg_06062017.pdf
  
Punkt11_bilag13_Status på kampagne om ytringsfrihed.pdf
  
Referat _MED-Hovedudvalget_19062017_endelig.pdf
  
Referat-bilag-Præsentation af resultater for trivselsmålingen 2017.pdf
  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.10.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

EAN 5798002040159