Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 19. december 2016

Mandag den 19. december 2016 kl. 13.00.
Mødelokale 8/9 i Regionshuset.

1. Møde med den politiske ledelse
​2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2016
4. Plan for rekruttering- og kompetenceudfordringer 2017 - status
5. Status på Sundhedsplatformen
6. Retningslinje for trivselsmåling
7. Status på implementering af nye arbejdsdragter
8. Personaleadministrativ vejledning vedr. tjenestefrihed i Region Sjælland
9. Evaluering af MED-aftalen
10. Evaluering af Sygehusområdets underudvalg
11. Nye "Pakker" udviklet til arbejdsmiljøpuljen 2017
12. Evaluering af arbejdsmiljøkonferencen 2016
13. Status på arbejdsmiljøpuljen 2016 og udmøntning af arbejdsmiljøpuljen 2017
14. Orientering om underudvalgenes arbejde
15. Gensidig orientering
16. Eventuelt​

Bemærk
Får man en fejlmelding, når man prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv evt at hold shift-knappen på tastaturet neden, mens du klikker på linket - så burde filen åbne i nyt vindue... ​

  
  
Bilag til referat_Endelig udgave af Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland.pdf
  
Bilag til referat_Forslag om justeret praksis for MED-samarbejde.pdf
  
Bilag til referat_Status på input til Plan 2017.pdf
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_19122016_godkendt.pdf
  
Punkt06_bilag01_Udkast til ny retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland.pdf
  
Punkt06_bilag02_Nuværende retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland.pdf
  
Punkt08_bilag03_2008 udgave af Personaleadministrativ vejledning vedr. tjenestefrihed i Region Sjælland.pdf
  
Punkt08_bilag04_Udkast til ny Personaleadministrative vejledning vedr. tjenestefrihed i Region Sjælland.pdf
  
Punkt09_bilag05_Notat om status på MED-aftalen og dens implementering.pdf
  
Punkt10_bilag06_Forslag til emner til drøftelse i Sygehusområdets underudvalg.pdf
  
Punkt11_bilag07_Teknologi, godt arbejdsmiljø og den gode patientrelation.pdf
  
Punkt11_bilag08_Ny teknologi og organisering, der styrker arbejdsmiljøet.pdf
  
Punkt12_bilag09_evaluering af arbejdsmiljøkonferencen 2016 - svar i skema.pdf
  
Punkt12_bilag10_Region Sjællands arbejdsmiljøinitiativer i 2017, der supplerer Sundhedsplatformens parathedskoncept.pdf
  
Punkt13_bilag11_Status på arbejdsmiljøpuljen 2016.pdf
  
Punkt14_bilag12_Referat fra møde i Sygehusområdets underudvalg den 1. november 2016.pdf
  
Punkt14_bilag13_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 22 november 2016.pdf
  
Punkt15_bilag14_Orientering om VALASJ programmet.pdf
  
Referat_MED-Hovedudvalget_19122016_godkendt.pdf
  
Oprettet
12.12.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70
EAN 5798002040159