Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 4. oktober 2016

Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 12.00
Mødelokale 8/9 i Regionshuset

​1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Rekrutteringsudfordringer - temadrøftelse
4. De ansattes ytringsfrihed - temadrøftelse
5. Status på budget 2017
6. Spørgeskema til ny måling
7. MED-Grunduddannelse og temadage 2017
8. Modernisering af politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane
9. "Pakker" udviklet til arbejdsmiljøpuljen 2017
10. Status på Sundhedsplatformen og principper for afvikling af ferie mv. i forbindelse med implementering
11. Status på lokal løndannelse i forlængelse af OK15
12. Valgprocedure for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED-Hovedudvalget
13. Møder i MED-Hovedudvalget i 2017
14. Orientering om underudvalgenes arbejde
15. Gensidig orientering
16. Eventuelt
17. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden - temadrøftelse

Bemærk
Ved evt. fejlmelding ved åbning af nedenstående dokumenter: Hold shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket. Filen åbner i et nyt vindue  

  
  
1_Referat_MED Hovedudvalget_04102016_godkendt.pdf
  
Dagsorden_MED Hovedudvalget_04102016_godkendt.pdf
  
Punkt03_bilag01_Proces handleplan 2017 vedr. De rigtige kompetencer.pdf
  
Punkt04_bilag02_Hyrdebrev opfølgning på betænkning vedr off ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger 120516.pdf
  
Punkt04_bilag03_Bilag til hyrdebrev af 12  maj 2016 Uddrag af betænkning nr  1553.pdf
  
Punkt04_bilag04_Bilag til hyrdebrev med kopi af justitsministeriets brev til personaleorganisationerne af 12  maj 2016.pdf
  
Punkt06_bilag05_Forslag til ny måling_version efter møde i Personalepolitisk underudvalg.pdf
  
Punkt06_bilag06_To hjælpetekster vedr anonymitet.pdf
  
Punkt08_bilag07_Politik for indsats mod vold trusler mobning og chikane_version til MHU den 4 okt.pdf
  
Punkt08_bilag08_vejledning om politianmeldelse af vold og trusler om vold.pdf
  
Punkt09_bilag09_Pakker vedr forandring til arbejdsmiljøpuljen i Region Sjælland 2017.pdf
  
Punkt10_bilag10_Anbefalinger for ferie- og kursusafvikling.pdf
  
Punkt10_bilag11_Årshjul ferieåret 2017-2018.pdf
  
Punkt10_bilag12_Notat angående varslingsreglerne.pdf
  
Punkt11_bilag13_Status på lokal løndannelse_september 2016.pdf
  
Punkt14_bilag14_Referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg_09092016.pdf
  
Oprettet
26.09.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70
EAN 5798002040159