Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 16. august 2016

Tirsdag den 16. august 2016, kl. 13.00

​1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2016
3. Budgetforslag 2017
4. Orientering om værdibaseret styring
5. Lister over til- og afgang af personale
6. Fortolkning af MED-aftalen i spørgsmål om udpegning/valg til MED
7. Medarbejderrepræsentant til dommerpanel for medarbejdernes sundhedspris
8. Gensidig orientering
9. Eventuelt

Bemærk
Får man en fejlmelding, når man prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv evt at holde shift-knappen på tastaturet nede, mens du klikker på linket - så burde filen åbne i nyt vindue.

  
  
1_Referat_MED-Hovedudvalget_16082016_godkendt.pdf
  
Bilag til referat - præsentation af værdibaseret styring.pdf
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_16082016_godkendt.pdf
  
Punkt3_bilag1_Sagsfremstilling til Forretningsudvalget om 1  behandling af budget 2017.pdf
  
Punkt3_bilag2_Budgetforslag 2017_sammenfatning til 1. behandling_kap 1.pdf
  
Punkt3_bilag3_Budgetforslag 2017 til 1. behandling_kap 2 - 9.pdf
  
Punkt6_bilag4_Udkast til vejledning om udskiftning af medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg.pdf
  
Oprettet
09.08.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70
EAN 5798002040159