Søg
 

Møde i MED-Hovedudvalget, 22. juni 2016

Onsdag den 22. juni 2016 kl. 12:00
Mødelokale 7 i Regionshuset

​1. Møde med den politiske ledelse
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 11. april 2016
4. Orientering om opfølgning på budgetinitiativerne i budget- og handleplan 2016 - 2018
5. Modernisering af politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane
6. Retningslinje for registrering og anmeldelse af arbejdsskader
7. Evaluering af erfaringer i pilotprojektfasen i serviceassistentprojektet
8. Forespørgsel om undersøgelse af arbejdstid og helbred i Region Sjælland
9. Tilbagemeldinger fra Område-MED om iværksættelse af forsøg på MED-området
10. Oprettelse og nedlæggelse af MED-udvalg på Sjællands Universitetssygehus
11. Orientering om underudvalgenes arbejde
12. Gensidig orientering
13. Eventuelt

Bemærk
Får man en fejlmelding, når man prøver at åbne nedenstående pdf-dokumenter, så prøv evt at hold shift-knappen på tastaturet neden, mens du klikker på linket - så burde filen åbne i nyt vindue...

  
  
1_Referat_MED-Hovedudvalget_22062016_godkendt.pdf
  
Bilag til referat_Afklarende spørgsmål til materialet om serviceassistentprojektet.pdf
  
Dagsorden_MED-Hovedudvalget_22062016_godkendt.pdf
  
Punkt04_bilag1_Sagsfremstilling til FU_opfølgningen på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.pdf
  
Punkt04_bilag2_Bilag til sagsfremstilling til FU_opfølgningen på budgetinitiativerne i Økonomi- og handlingsplan 2016-2018.PDF
  
Punkt05_bilag3_Politik for indsats mod vold trusler mobning og chikane_version til MHU.pdf
  
Punkt05_bilag4_vejledning om politianmeldelse af vold og trusler om vold.pdf
  
Punkt05_bilag5_Justitsministeriets vejledning om offererstatningsloven.pdf
  
Punkt05_bilag6_Gældende politik for indsats mod vold, trusler mobning og chikane.pdf
  
Punkt06_bilag7_Udkast til retningslinje for registrering og anmeldelse af arbejdsskader.pdf
  
Punkt06_bilag8_Gældende retningslinjer i forbindelse med arbejdsskader.pdf
  
Punkt07_bilag09_Anbefalinger til det videre forløb i Serviceassistentprojektet.pdf
  
Punkt07_bilag10_Bilag 1 - Rapport om ekstern evaluering af pilotprojektet om serviceassistent.pdf
  
Punkt07_bilag11_Bilag 2 - Opsamlede anbefalinger ved intern evaluering.pdf
  
Punkt07_bilag12_Bilag 2A -Intern evaluering af pilotfasen i Serviceassistent-projektet på Holbæk Sygehus.pdf
  
Punkt07_bilag13_Bilag 2B -Intern evaluering af pilotfasen i Serviceassistent-projektet på Nykøbing F Sygehus.pdf
  
Punkt07_bilag14_Bilag 2C - Intern evaluering af pilotfasen i Serviceassistent-projektet v KS Projektenhed.pdf
  
Punkt07_bilag15_Bilag 3 - Serviceassistentprojektet – økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne.pdf
  
Punkt08_bilag16_Følgebreve til spørgeskema for Region MidtJylland.pdf
  
Punkt09_bilag17_Tilbagemelding fra Område-MED NSR_iværksættelse af forsøg på MED-området.pdf
  
Punkt10_bilag18_Henvendelse fra Sjællands Universitetshospital om ændringer i MED-organisationen.pdf
  
Punkt12_bilag19_Program for de centrale parters besøg i Region Sjælland.pdf
  
Oprettet
10.06.16
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. nr. 24 41 11 70
EAN 5798002040159