Søg
 

Brevark

Papirlinjen omfatter brevark, følgebrev, pressemeddelelse, notat, referat, konvolutter og visitkort. Der er udarbejdet elektroniske skabeloner, så der sikres en korrekt placering af afsenderoplysninger m.m.

Brevark
Brevarket har altid logoet placeret øverst til højre. I højremargen findes en række oplysninger som dato, kontaktoplysninger m.m. Modtagerens navn står placeret over overskriften, så det passer til en kuvert med rude.
Brevpapirets format er A4.

Bundtekst/footer
Bundtekst/footer er en mulighed og dermed et element, man
kan tilføje, hvis det er relevant.

I bunden af brevarket er placeret en footer, der står i gråtoner og under en linje for at signalere, at den er mindre vigtig end brevets hovedindhold.

Brevets indhold samt supplerende oplysninger skrives ind i skabelonen med typografien Georgia.
Brevark

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.09.13
Opdateret
15.05.20
Link til denne side:

Designguide

Designguide

Designet er udviklet af designbureauet 1508 A/S i 2007 og er opdateret og videreudviklet af Region Sjællands Kommunikationsenhed i 2010. Designguide i samlet PDF