Søg
 

Social dumping

​Region Sjælland siger NEJ TAK til Social dumping.

”Social dumping, NEJ TAK – det skal gå ordentligt til” er Region Sjællands indsats for at sikre ordnede arbejdsforhold og fair konkurrence for alle, der løser opgaver for os. ​

Region Sjælland vil sikre ordentlige vilkår for alle ansatte, der udfører arbejde for Region Sjælland og vil sikre gode muligheder for at flere får en uddannelse.

 

Hvad er social dumping? 

Social dumping er når: 
 
  • Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler.
  • Udenlandsk arbejdskraft arbejder med løn og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.
Region Sjælland gennemfører i de kommende år en række store anlægsbyggerier. 
Som bygherre har regionen et stort ansvar for alle ansatte, der arbejder på regionens byggepladser, og derfor er det afgørende, at de tilbydes ordentlige arbejdsvilkår.
 
Med udgangspunkt i »Politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i Region Sjælland« stiller Region Sjælland derfor en række krav til entreprenører, leverandører og lignede, der ønsker at samarbejde med regionen.
 
Det betyder, at leverandører og deres underleverandører ikke bare skal have et højt kvalitets-niveau og økonomisk formåen. De skal også kunne dokumentere, at de kan leve op til krav om ansvarlighed, bl.a. når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddan-nelsespladser til regionens unge.
 
Regions Sjælland ønsker at undgå social dumping. Regionens interne kontrolenhed gennemfører derfor kontroller for at sikre, at regionens leverandører overholder regionens politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler, der bl.a. stiller krav til leverandører om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår. ​
Oprettet
10.01.19
Opdateret
12.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Intern Kontrolenhed
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 22 40 00 11