Søg
 

Ret til ordnede lønforhold

​Når du arbejder på en opgave for Region Sjælland, har du ret til ordnede lønforhold.
Det betyder, at du som minimum har ret til en løn, der er på niveau med den gældende overenskomst for samme type arbejde.
Når Region Sjælland skal afgøre, hvad der er ordnede løn- og arbejdsvilkår, bruger Intern Kontrolenheden de landsdækkende overenskomster indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark.

Lønseddel
Som medarbejder skal du modtage en lønseddel, hver gang du får udbetalt din løn. Her skal du kunne se informationer om: Løn, arbejdstid, ferie samt eventuelle opsparinger til fx pension og feriefridage. 
Pension
Senest 6 måneder efter din første ansættelse, har du ret til et pensionsbidrag fra din arbejdsgiver. Pensionsbidraget skal som minimum være på niveau med den gældende overenskomst, men kan have forskellig størrelse og afhænger af dit jobområde. Betaler din arbejdsgiver ikke pensionsbidrag, betyder det, at du kan gå glip af flere tusinde kroner hver måned.
 
Din arbejdsgiver skal samtidig indbetale til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Det fremgår af din lønseddel.
 
Fagforening og A-kasse
Fagforeningernes formål er at arbejde for dine rettigheder som medarbejder. A-kassernes formål er at sikre dig økonomisk (udbetale dagpenge), hvis du mister dit job.
Du bestemmer selv, om du vil være medlem af en fagforening og/eller A-kasse.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.01.19
Opdateret
18.12.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Intern Kontrolenhed
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 22 40 00 11