Søg
 

Ret til fridage og ferie

​Når du arbejder på en opgave for Region Sjælland, har du ret til fridage og ferie.
Som medarbejder optjener du 2,08 feriedage hver måned. Du optjener ferie fra første arbejdsdag.
Ifølge dansk ferielovgivning har du ret til ”feriegodtgørelse” under ferie. Som medarbejder optjener du derfor feriepenge, der svarer til 12,5 procent af din løn. Pengene udbetales i stedet for løn, når du holder ferie.

Andre fridage end ferie

Udover ferie opsparer alle medarbejdere søgnehelligdage, som giver ret til at holde fri med løn. De fleste medarbejdere opsparer også feriefridage og nogle har en fritvalgskonto, som er penge, man selv kan bestemme over. De kan bruges til omsorgsdage, seniordage, pension eller du kan vælge at få dem udbetalt.

Antallet af feriefridage, hvorvidt du har en fritvalgskonto og hvor meget du får udbetalt på søgnehelligdage, afhænger af overenskomsterne. Hvor mange penge du har til gode, skal fremgå af din lønseddel. 
Er du i tvivl?
Kontakt din faglige organisation eller Intern Kontrolenheden i Region Sjælland.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.01.19
Opdateret
18.12.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Intern Kontrolenhed
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 22 40 00 11