Søg
 

Hvis der sker overtrædelser

​Overtræder du eller dine underleverandører enten arbejdsklausulen eller sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler, vil Region Sjælland i første omgang gå i dialog med dig og give dig mulighed for at få bragt forholdene i orden.

Sker det ikke, har du misligholdt din kontrakt og du kan derfor blive pålagt at skulle betale en bod. Du kan også blive pålagt en bod ved overtrædelse af dokumentationskrav eller krav om redegørelse. Bodens størrelse fastlægges i henhold til de vilkår, der fremgår af kontrakten og klausulerne.

Regionen kan også tilbageholde betalinger til sikring af berettigede krav om yderligere løn til ansatte for at sikre de nævnte ansættelsesvilkår.
I sidste ende kan Region Sjælland ophæve kontrakten med dig – eller kræve, at du opsiger kontrakten med din underleverandør, hvis din underleverandør ikke lever op til kravene.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.01.19
Opdateret
18.12.19
Link til denne side:


 

 Kontakt

 
Intern Kontrolenhed
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 22 40 00 11