Søg
 

Koncern IT organisation

Koncern IT ledes af it-direktøren og består af to stabsfunktioner og tre afdelinger. Vores samlede medarbejderstab er på ca. 380 medarbejdere.

​Klik på billedet for at åbne i større format.
Koncern IT organisationsdiagram med teams.​​​​​​​​​​​​​​​

Afdelinger og hovedopgaver:

Koncern IT Stabsfunktioner
Koncern IT Stabe er støttefunktioner for hele Koncern IT. Stabene leverer rådgivning og faglige beslutningsgrundlag samt administrativ støtte.

Opgaveområder:

 • Sekretariat: intern service og sekretæropgaver
 • Økonomiteam: ledelsestilsyn og økonomifunktion, herunder budget og estimater, månedsrapporter og brugerundersøgelser
 • Aftaler og udbud:gennemfører udbud af rammekontrakter og tilslutning til eksisterende rammekontrakter.
 • Kommunikation
 • Informationssikkerhed
 • IT-Ledelsessekretariatet: en støttefunktion til ledelsen, som bl.a. varetager opgaver ift. den fælles driftsorganisation for Sundhedsplatformen samt national og regional koordinering

Koncern IT Forretningsdialog
Forretningsdialog er Koncern ITs opsøgende flade mod forretningen.

Opgaveområder:

 • Helpdesk: Helpdesk er indgangen til Koncern IT vedrørende anvendelsesmæssig support og fejlretning på de fleste fælles systemer i Region Sjælland. Helpdesk yder first level support til regionens brugere
 • Support: yder service på slutbrugerens lokale it-udstyr, vedligeholder og distribuerer software samt håndterer pc-værktøj og telefoni
 • Serviceportefølje: ITIL processer og testprocesser
 • Arkitektur og Portefølje: Har den løbende dialog med de enkelte afdelinger i regionen om udfordringer og potentielle nye tiltag samt varetager styring af portefølje og IT governance

Koncern IT Udvikling
Udvikling varetager den løbende udvikling og vedligeholder regionens it-systemer.

Opgaveområder:

 • Applikationer: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter: planlægger og udfører de mindre it-projekter og er videnspersoner i de store tværgående projekter
 • Softwareudvikling: mindre løsninger og ad-hoc opgaver inden for de områder, vi arbejder med i regionen, dvs. kundevendte it-løsninger som sharepoint, databaser, integrationsløsninger mm.
 • Projektledelse: planlægger og udfører de store komplekse it-projekter

Koncern IT Drift
Drift medvirker til, at de fornødne kompetencer og ressourcer er til stede og understøtter forretningens behov for it-ydelser 24 timer i døgnet.

Opgaveområder:

 • Infrastruktur: Drifter og vedligeholder driftscentre
 • Drift af Operation Center samt udvikling, drift og vedligeholdelse af server- og storagesystemer samt it-sundhedssystemerne i Region Sjælland, back-up, netværk og telefoni
 • Konfigurering og vedligeholdelse af stationære og mobile devices
 • Implementering af nødvendige it-sikkerhedsmæssige forholdsregler og løsninger
 • Systemplatforme: systemdrift, middleware og integration 


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.04.15
Opdateret
01.11.21
Link til denne side: