Søg
 

Præhospital risikovurdering af arrangementer i Region Sjælland

Præhospitalt Center udarbejder en Præhospital Risikovurdering, som arrangør, samarbejdspartnere, øvrige myndigheder, Akutberedskabet og AMK-vagtcentralen modtager.

​Er der tale om særlige risici ved et arrangement, foranlediger den lokale politikreds myndighedsmøder efter behov, hvor arrangør, Præhospitalt Center, kommune, politi og redningsredskab kan deltage, med henblik på vejledning, og endelig godkendelse af arrangementet.

Benyt følgende formular til udfyldelse af arrangementsoplysninger: Formular til udfyldelse ved afholdelse af arrangement i Region Sjælland​

Se vejledning her: Vejledning ved arrangementer i Region Sjælland 7. marts 2022.doc 

Arrangements- og eventtype

Præhospitalt Center vil gerne modtage forudgående information ved følgende arrangementer og events:

 • Musikarrangementer, kræmmermarkeder og festivaler
 • Cykelløb med mange deltagere, som kan påvirke trafikken
 • Motot- og rallyløb, med eller uden offentlig adgang iht. gældende regler fx DASU og DMU
 • Nationale og internationale idræts- og sportsmesterskaber
 • Større anmeldte demonstrationer, som kan påvirke trafikal infrastruktur
 • Større motionsløb, som kan påvirke trafikal infrastruktur
 • Øvelser afholdt i kredsen med deltagelse af flere myndigheder
 • Besøg fra Kongehuset og andre væsentlige VIP

Fælles for ovenstående er, at det er arrangementer, som kan have indflydelse på den omkringliggende infrastruktur i form af vejbegrænsninger, større forsamling af mennesker, særlig riscici eller indebærer uforudsigelig og risikobetonet adfærd.

Informationsbehov

Ved opfyldelse af forudsætningen for arrangementstype, vil AMK-vagtcentralen have behov for følgende oplysninger senest fire uger før arrangementet afvikles: 

 • Detaljeret kort over indretning (PDF-format)
 • Adresseoplysning på arrangementet (vejnavn, husnummer, by og postnummer)
 • Kontaktoplysninger (kontakt til sikkerhedsansvarlig og førstehjælpere/samaritter)
 • Kontaktpunkt/mødested for præhospitale enheder (vejnavn, husnummer, by og postnummer)
 • Oversigtskort med placering af samaritter og hjertestarter/AED
 • Oplysninger omkring evt. nødbehandlere/førstehjælpere/samaritter (uddannelsesniveau)
 • Oplysninger om evt. camping/overnatning på arrangementet
 • Vejbegrænsninger og spærring for udrykningskøretøjer
 • Beredskabsplan indeholdende beskrivelse af:
 • Livreddende og almindelig førstehjælp til personale og gæster
 • 1-1-2 alameringsprocedure
 • Psykisk førstehjælp til personale og gæster ved alvorlige ulykker, vold, seksuelle krænkelser, trusler, dødsfald o.l.
 • Håndtering af vejrsituationer, fx solstik, hedeslag, forbrænding, underafkøling, hvepse o.l.  

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.09.17
Opdateret
02.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Præhospitalt Center, Event
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Tlf. 57 68 41 00