Søg
 

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen er den organisatoriske enhed, der varetager de sundhedsopgaver, som ligger ”før” og ”efter” sygehusdelen.

Primær Sundhed
Opgaverne omfatter bl.a. sygesikring, overenskomster inden for praksisområdet, lægevagt og specialtandpleje og regionstandpleje. Det nære sundhedsvæsen har opgaver indenfor:
 • Forsyningen af regionale primære sundhedsydelser
 • Almen lægehjælp
 • Speciallægehjælp
 • Tandlægehjælp
 • Tandpleje
 • Fysioterapi
 • Kiropraktik
 • Psykologhjælp
 • Fodterapi
 • Respiratorområdet
 • Region Sjællands Tandpleje
Herudover har enheden ansvaret for samarbejdet mellem sygehusene, praksissektoren og kommunerne om at flytte sundhedsydelser tættere på borgerne, samarbejdet med kommunerne om sundhedsaftaler og konkrete projekter (bl.a. Aktiv patientstøtte og Broen til bedre sundhed) samt indsatsen for at digitalisere sundhedsydelser, herunder især E-hospitalet.
 

Det nære sundhedsvæsen

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Find vej (Google kort)

Tlf. 57 87 57 87
dnsv@regionsjaelland.dk
EAN 579 800 204 03 02 

Sikker mail: dnsv@regionsjaelland.dk

Få hjælp til sikker e-mail

Leder

Direktør for Det nære sundhedsvæsen
Trine Hedegaard Holgersen
thol@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
05.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Fakta og organisation

Nøgletal om regionen og organisationsdiagram