Søg
 

Præhospitalt Center

Præhospitalt Center sørger for transport af patienter - både i planlagte og akutte situationer.         

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?token=ce0c24df99b7eed8aeb68ce499570dd4&source=embed&photo%5fid=19123459">​​

Fremtidens ambulancetjeneste

​I fremtidens ambulancetjeneste kommer Region Sjælland til at hjemtage en del af driften, mens Falck Danmark A/S skal stå for den anden del. Det har et bredt flertal i Regionsrådet netop besluttet, efter regionens ambulancekørsel har været i EU-udbud, og det vil betyde øget nærhed og mulighed for udvikling af det præhospitale område. 

Regionsrådet har på sit møde den 4. maj 2020 besluttet, at regionen hjemtager ambulancetjenesten i min. to af de fire delområder, som regionen er opdelt i. 

På Regionsrådsmødet den 6. december 2021 er det efterfølgende besluttet, hvilke delområder som hjemtages, og hvilke delområder, der er udbudt til ekstern leverandør. 

Efter det samlede vægtede resultat af evalueringen af udbud og kontrolbud, medfører det, at: 

Falck Danmark A/S fortsætter som Region Sjællands eksterne ambulanceleverandør pr. 1. februar 2024 og tildeles følgende delaftaler:​

  • ​Holbæk
  • Slagelse
Region Sjælland hjemtager to delaftaler, som Præhospitalt Center skal drifte pr. 1. februar 2024. De to delaftaler er følgende:

  • Køge
  • Nykøbing Falster
Regionsrådet ønsker særlig opmærksomhed på opretholdelse af et fortsat højt serviceniveau og at sikre et robust akutberedskab tæt på borgerne. Derfor vil regionen arbejde på at gøre akutberedskabet i yderområderne stærkere samt holde fokus på den videre udvikling af sundhedstilbud tættere på borgerne. På den måde skal der skabes større sammenhæng og mere synergi ved bl.a. at integrere flere præhospitale opgaver via internt hjemtag.

I forbindelse med Regionsrådets offentliggørelsen den 6. december 2021 og med afsæt i ovenstående, planlægger Præhospitalt Center følgende aktiviteter de kommende fire måneder:

Straks indledes dialog med nuværende og kommende medarbejdere for at sikre medindflydelse og medinddragelse via deltagelse i implementeringsprocessen. Medarbejderne er en væsentlig samarbejdspartner i implementeringsorganisationen mhp. at rådgive og vejlede Præhospitalt Center i forhold af betydning for bla. arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

  • Dialogmøder med de tillidsvalgte i de hjemtagne delområder i indeværende uge
  • Internt i Præhospitalt Center 

Primo 2022 udsendes offentlig invitation til ambulancereddere, til informationsmøder i første kvartal 2022 mhp. dialog, omkring Region Sjællands ambulancehjemtag. Dette på baggrund af reddernes feedback på de indledende dialogmøder den 7. og 8. december 2021.

Oprette digitalt kommunikationsfora til dialog og løbende information. Information om dette vil tilgå her på hjemmesiden til alle interessenter samt særskilt til Falcks Fællestillidsrepræsentant, så snart det går i luften. Input fra nuværende og kommende medarbejdere samt andre interessenter om ønsker til information mv. i det digitale kommunikationsfora.

Præhospitalt Center arbejder på at skabe så optimale arbejdsforhold for vores medarbejdere som muligt, så vi i fællesskab på bedste vis kan udføre kerneopgaven. Alt sammen i sidste ende til gavn for den enkelte patient.

Derfor, modtager vi, i Præhospitalt Center også opgaven med ydmyghed og vil arbejde målrettet med hjemtagelsen, for at sikre den bedst mulige start på regional ambulancedrift i Region Sjælland.

Falck Danmark A/S har bidraget Region Sjælland med ambulancetjeneste i rigtigt mange år, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde, side om side – og om udviklingen af ambulancetjenesten i årene frem.

Hermed link til pressemeddelelse: Presserum - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)​​

Præhospitalt Center

Adresse<br />
Adresse
Præhospitalt Center
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 57 68 41 00
EAN 5798002040807

Sikker mail sendes til Præhospitalt Center på følgende måde:
Log ind på eks. www.borger.dk med din egen NemID adgang og her vælges Digital Post i menuen øverst på startsiden.

Herefter vælges ”skriv ny post”.
Skriv emnet i ”emne” feltet og udfyld evt. tekstfeltet.
Vælg modtager i ”TIL” feltet ved at klikke på ”vælg modtager” og søge efter kategori i feltet ”søg kategori”. Vælg her ”offentlige myndigheder / Regioner” og ”Region Sjælland” og kør ned til ”Præhospitalt Center” i menuen.
I feltet ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om” kan der vælges Befordring/Befordring Udland. Drejer din henvendelse sig om andet end dette skal feltet stå tomt. 
Ved behov kan du vedhæfte et dokument. Tryk på clipsen over tekstfeltet og vælg vedhæft fil fra din computer. Tryk på ”Vælg fil”. Find filen der hvor du har gemt den på din computer og tryk på ”åbn”. Dokumentet vil nu ligge som bilag.
Vælg herefter ”SEND”.

Har du spørgsmål, oplevelser, ris eller ros som du vil dele med os, er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.
Har du en klage over den præhospitale indsats, herunder den sundhedsfaglige visitering ved opkald til 1-1-2, ambulancemandskabets behandling eller adfærd, patientbefordring – herunder chaufføradfærd o. lign. så hører vi meget gerne om dette ved at kontakte os på mail eller telefon.​

Risikovurdering af arrangementer

​- Læs om risikovurdering af arrangementer i Region Sjælland​

Job i Præhospitalt Center    

Se mere om job og karriere i Region Sjælland


Leder

Præhospital direktør
Benny Jørgensen
bjer@regionsjaelland.dk
Tlf.: 57 68 41 20 / 40 24 56 83

​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
01.07.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Præhospitalt Center
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Tlf. 57 68 41 00
EAN 5798002040807

Se årsrapporter

2020​ (pdf)

2019 (pdf)

2014 (pdf)
2013 (pdf)

Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.