Søg
 

Om Produktion, Forskning og Innovation

Koncernenheden PFI blev etableret pr. 1. januar 2014. PFI er et tværgående center, hvis kerneopgaver består i at understøtte hele organisationen på en række områder, herunder medvirke til at sætte en strategisk retning.

PFI har følgende kerneopgaver:

Løbende forbedringer
PFI understøtter alle regionens enheder i at arbejde med løbende forbedringer, herunder effektivisering og optimering af arbejdsprocesser, kvalitetsudvikling og forbedring af den patientoplevede kvalitet. På sygehusene er forbedringsarbejdet udrullet under overskriften ”Lean i stor skala”, som en strategisk satsning besluttet af Regionsrådet. Lean i stor skala indeholder en bred værktøjskasse, som understøtter enhederne, afdelingerne og ledelserne i at etablere og fastholde arbejdet med målstyring, indførelse af tavler, coaching, uddannelse, kommunikation, brug af data til grafpakker og forandringsledelse.
 
I 2013 blev Næstved/Slagelse/Ringsted sygehus Danmarks første Lean-sygehus. Det er målet, at Lean i stor skala er indført på alle regionens sygehuse, afdelinger og afsnit. Som en del af arbejdet med løbende forbedringer udarbejdes regionale analyser og benchmark med fokus på en faglig og patientoplevet kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse. 
 
Forskning
PFI varetager koordinering og administration af Region Sjællands forskningsindsats. Ambitionen er at opbygge en række stærke forskningsmiljøer, der er synlig for borgere og medarbejdere. Det sker i tæt samarbejde med regionens 5 sygehuse. Forskningsfunktionen servicerer regionens forskere gennem administration af regionale forskningspuljer, gennem koordinering og medfinansiering af professorer, lektorer og andre forskere, herunder MVU-området og ph.d.-forskere og en lang række understøttende tiltag. Desuden varetages den regionale koordinering af indsatserne ift. forskning og udvikling af forskningsmiljøer. Læs mere på forskningsfunktionens hjemmeside.
 
Sundhedsinnovation
PFI understøtter arbejdet med sundhedsinnovation på sygehusene i Region Sjælland. PFI varetager henvendelser fra virksomheder gennem ”Én indgang”, som omhandler anvendelse af ny teknologi, metoder, udstyr, kompetencer og processer, som kan øge effektiviteten og kvaliteten på sygehusene, forbedre patientsikkerheden og styrke patienternes ansvar for eget helbred. Innovationen foregår i tæt samarbejde mellem sygehuse, private og ofte kommuner, fx i regi at OPI/OPS koncepter med det formål at udvikle og teste nye løsninger. Læs mere på innovationsfunktionens hjemmside.

Sammenhængende ledelsesinformation
PFI har ansvaret for regionens ledelsesinformationssystemer. PFI har i 2014 overtaget arbejdet med at udvikle et sammenhængende ledelsesinformationssystem, der skal dække enheder i regionen. Det regionale system kaldes InfoSjælland og er begyndt at gå i luften fra efteråret 2015 med ledelsesinformation inden for økonomi- og lønområdet. PFI leverer ledelsesinformation på bl.a. kræftpakker, hjertepakker, udredning og behandlingsret, løsninger inden for kvalitetsdata og anvendelse af medicin.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.04.16
Opdateret
10.09.18
Link til denne side:
Andre sider under Produktion, Forskning og Innovation
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
Tilmeld dig nyhedsbrevet for Forskning

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Innovation

​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.
 

 Mere om PFI