Søg
 

Sparring og rådgivning

Skal jeres forebyggende indsats nyde godt af en stærk partner? Søg sparring hos Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium.

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium​ er involveret i en række partnerskabsprojekter og samarbejder med det fælles mål at skabe ny viden om effektive forebyggelsesindsatser.

Læs mere om Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium - regionh.dk 

Hvem kan få gavn af Forebyggelseslaboratoriet

Alle med interesse i partnerskabsprojekter med fokus på forebyggelse i og udenfor sundhedsvæsenet kan have gavn af Forebyggelseslaboratoriet.​

Regionerne inviterer alle relevante partnere ind i det nye Forebyggelseslaboratorium, herunder alle offentlige, private og civile organisationer, institutioner og foreninger med interesse, visioner for og vilje til at arbejde med forebyggelse.

Region Sjælland er repræsententeret i Forebyggelseslaboratoriets sekretariat og klar til at sparre på jeres projekt.​  

Har I et projekt, som I ønsker hjælp til 

Fortæl os lidt om, hvad projektet går ud på og hvilken hjælp, I har brug for. 


Hvad kan  vi hjælpe jer  med fra Region  Sjælland

Har I spørgsmål, brug for at drøfte jeres projekt eller vil I gerne have hjælp til at udfylde skabelonen?

Sammen med styregruppen udvælger Forebyggelseslaboratoriet fokusområder, som skaber en ramme for, hvordan ressourcerne i Forebyggelseslaboratoriet skal prioriteres. 

Har I input til, hvilke fokusområder, Forebyggelseslaboratoriet skal prioritere i de kommende år? Så tag kontakt til den regionale repræsentant. 

Kontakt os

Forebyggelseslaboratoriet kan kontaktes på 
forebyggelseslab@regionh.dk

Region Sjælland er repræsenteret af: 

Helle K M Bergholdt
PhD i Folkesundhed og Epidemiologi
Specialkonsulent i Det Nære Sundhedsvæsen

Tlf. 93 57 00 17 / hekb@regionsjaelland.dk​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.22
Opdateret
05.01.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.