Søg
 

Om Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) er med til at sikre let og lige adgang til bedre sundhed for alle regionens borgere.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=c53489d57ba7ea3ecb1d45d4169d9721&source=embed&photo%5fid=72325900">​

Se filmen 'Sundhed tæt på dig. En præsentation af Det Nære Sundhedsvæsen'.​​

Det Nære Sundhedsvæsen er et forholdsvist nyt virksomhedsområde i Region Sjælland, der har ansvar for en række udviklingsaktiviteter i samarbejde med sygehuse, kommuner, praksissektoren og borgere.

Sundhed tæt på dig.

Det er overskriften for vores strategi og alt, hvad vi arbejder med i Det Nære Sundhedsvæsen.

  • Vi vil arbejde for at skabe større sammenhæng i sundhedsvæsenet. For borgere i Region Sjælland.

  • Vi vil flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerens hverdagsliv. Og vi er klar til at gå nye veje og gentænke den måde, vi tilbyder sundhedsydelser. I fremtiden kan regionens borgere i stigende grad møde sundhedsvæsenet i eget hjem.

  • Vi har aktiviteter på flere matrikler, blandt andet i Regionshuset Sorø, i Næstved og i COVID-19 test- og vaccintionscentre rundt i regionen. I alt har vi en medarbejderstab på mere end 1500 mennesker.

​I Det Nære Sundhedsvæsen arbejder vi målrettet med at udvikle vores forbedringskultur. Dataunderstøttelse af vores indsatser, systematisk opfølgning og ugentlige tavlemøder er blandt de værktøjer, vi anvender til at sikre innovation, koordination, overblik, videndeling, læring og et godt arbejdsmiljø.

Vores udviklingsarbejde sker i løbende dialog med borgerne i Region Sjælland, så vi hele tiden lever op til deres forventninger og behov.


Strategien 'Sundhed tæt på dig'

Billede af forsiden på strategien for Det Nære Sundhedsvæsen​For at sikre retning og konsistente beslutninger for visionen, arbejder Det Nære Sundhedsvæsen ud fra nedenstående seks principper:

1. Nærhed og tilgængelighed

Det, der kan leveres nært, skal leveres nært.

2. Digitale rettigheder.​

Borgere, som kan og vil, har rettigheden til at vælge digital service.

3. Forandringer, hvor de skaber forbedringer.

Fremtidens borgernære sundhedsløsninger testes løbende, og forandringer implementeres bredt, hvor det har dokumenteret positiv effekt.

4. Mest mulig sundhed for pengene.

Organisation og kompetencer skal løbende tilpasses til sundhedsleverancer på nye måder.

5. Fleksible sundhedsløsninger.

Lighed i sundhed fremmes ved at finde løsninger, der tager afsæt i borgernes situation.

6. Sundhedsløsninger skal fremme sundhed.

Borgerne skal tilbydes løsninger, der forebygger sygdom og fremmer et godt liv ved sygdom.

Læs hele strategien Sundhed tæt på dig​

In English?

Please find this page in English - Region zealand (ENG).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.09.20
Opdateret
23.01.23
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/om-DNS
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.