Søg
 

Aktiv informationspligt

Region Sjælland har pligt til at give borgerne information om sin virksomhed.

Region Sjælland har pligt til at give borgerne information om sin virksomhed på regionens hjemmeside, www.regionsjaelland.dk. Region Sjælland skal desuden fastsætte retningslinjer for, hvordan denne informationspligt opfyldes.

Dette følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, § 17, stk. 1 og 2.

Læs mere: Lov om offentlighed i forvaltningen - offentlighedsloven.

Følgende informationer skal fremgå af hjemmesiden

Derfor har Region Sjælland fastsat følgende retningslinjer om den type information, der som minimum skal findes på regionens hjemmeside, www.regionsjaelland.dk:

De nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.03.17
Opdateret
20.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.