Søg
 

Styrkelse af Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus

Pressemeddelelse: Fredag d. 17. maj 2013

Nu igangsætter sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus en omorganisering, der skal være med til at styrke sygehusets akutafdeling og de akutte patientforløb. Målet er at løfte kvaliteten i diagnostik, behandling og pleje.

Hurtigere visitation og behandling af akutte patienter er nogle af de mål, som sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus har sat for at skabe et endnu bedre akutsygehus. Akutte patienter skal gennem et hurtigt forløb i Akutafdelingen, og det er målet, at mindst 65 procent af de akutte patienter og skadepatienter skal færdigbehandles og udskrives direkte fra Akutafdelingen, så patienterne vil opleve en hurtigere behandling.

- Med dette initiativ skulle vi meget gerne opnå, at alle akutte patienter bliver set af en kompetent læge, bliver undersøgt og observeret og får lagt en behandlingsplan inden for meget kort tid efter modtagelsen, siger Lisbeth Lumby Rasmussen, vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus.

Omorganiseringen vil også betyde, at unødvendige flytninger mellem afdelinger bliver reduceret til et minimum, hvilket skal være med til at fjerne en risiko for patienterne og aflaste sygehusets øvrige afdelinger.

For at nå målene og styrke Nykøbing F. Sygehus’ akutafdeling vil hovedparten af sygehusets unge læger blive ansat i Akutafdelingen, hvor der også vil blive oprustet med et antal speciallæger alle ugens dage fra kl. 08.00 til kl. 21.00. På plejesiden skal alle sygeplejerskerne i Akutafdelingen opgraderes til akutsygeplejersker. For at sikre hurtige forløb med høj faglig kvalitet, skal det sundhedsfaglige personale organiseres i faglige teams med mulighed for undervisning, forskning og udvikling i akutmedicin.

Samarbejde med Medical Center i Boston

Nykøbing F. Sygehus er inspireret af Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston (BIDMC) og deres metoder til at styrke akutte patientforløb.

BIDMC er et anerkendt Universitetshospital under Harvard Medical School, som Region Sjælland også tidligere har samarbejdet med. Samarbejdet skal være med til at give Nykøbing F. Sygehus et løft både fagligt og i forhold til sygehusets image, så sygehuset bliver rustet til fremtidens udfordringer.

Kontaktoplysninger for pressen:

Vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen, Nykøbing F. Sygehus, Tlf. 56 51 68 12/51 62 99 79

Oprettet
21.05.13
Opdateret
21.05.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52