Søg
 

Fælles mål om at stå sammen under COVID-19

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 24. marts 2020

Region Sjælland og de 14 faglige organisationer, der repræsenterer medarbejdere på sygehuse og i psykiatrien, er enige om, at medarbejderne er omdrejningspunktet for at kunne løse den nuværende situation bedst muligt for borgere og patienter

Medarbejderne i Region Sjælland er den afgørende forudsætning for at komme godt igennem COVID-19-krisen. Det er konklusionen på et konstruktivt møde mellem Region Sjælland og de faglige organisationer, der blev afholdt i sidste uge.
 
- Vi er i en helt ekstraordinær situation, som ingen har erfaring med. Vi skal passe på os selv og hinanden for at kunne passe på patienterne. En god tillidsbaseret og anerkendende dialog skal føre os i gennem den aktuelle krise, hvor coronavirus udfordrer Region Sjællands sundhedsvæsen til grænsen. Sammen med regionens ledelse anerkender vi hos de faglige organisationer den enorme indsats og fleksibilitet, som udvises i alle led af organisationen, siger Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland i en fællesudtalelse fra Region Sjælland og de 14 faglige organisationer.

Stor vilje blandt medarbejdere
De mange medarbejdere i Region Sjælland, der arbejder med sundhed, løser samfundskritiske opgaver. Det er vigtigt, at personalets ressourcer holder hele vejen, indtil pandemien er overstået.

- Jeg glæder mig over den store opbakning og fælles forståelse fra de faglige organisationer i den svære og helt usædvanlige situation, vi står midt i. Der vil opstå problemer og situationer, hvor alt ikke går som forventet. Her er det helt afgørende, at vi hurtigt tager dialogen mellem den lokale ledelse og medarbejderne samt den lokale tillidsrepræsentant, så vi får rettet op på fejl og misforståelser, lige dér hvor de er opstået. Men jeg er meget fortrøstningsfuld, for jeg oplever allerede en stor vilje blandt vores medarbejdere til at yde en enorm arbejdsindsats og til at hjælpe på andre områder, siger Per Bennetsen, regionsdirektør i Region Sjælland.
 
Region Sjælland er i fuld gang med at kompetenceudvikle egne medarbejdere, som skal overtage nye funktioner. Derudover har Region Sjælland etableret en særlig COVID-19 jobbank, hvor ca. 1.900 kandidater har meldt sig indtil videre, som kan sættes ind for at aflaste det sundhedspersonale, der skal tage sig af COVID-19 patienter. Der vil ske den nødvendige oplæring og opdatering af faglighed, som skal være med til at sikre et tilstrækkeligt mandskab i den kommende tid.
Der er løbende dialog mellem Region Sjælland og de faglige organisationer, og der er allerede aftalt et nyt fællesmøde, så der kan holdes et højt fælles vidensniveau og drøftes opmærksomhedspunkter.

 
Vedhæftede filer
 

Kontaktoplysninger for pressen

Rikke Kristensen, regionsformand Sjælland, Kost- og ernæringsforbundet, 23378507
Anja Lykke Aakeson, formand for Danske Bioanalytikere Sjælland, 50410192
Thomas Tursø-Finnich, lægevikarformand, Foreningen af Danske Lægestuderende, 20349680
Jesper Svanberg, næstformand Social- og Sundhedssektoren, FOA Roskilde, 20571265
Anne Jung, formand for regionsoverlægerådet i Region Sjælland, 21737091
Jonas Olsen, formand for Yngre Læger i Region Sjælland, 61462846
Jane Møller, formand 3F Slagelse, 23226678
Region Sjællands pressevagt, 57875052
Oprettet
24.03.20
Opdateret
26.03.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52