Søg
 

Region Sjællands sygehuse vil mindske patienternes ventetid

Pressemeddelelse: Torsdag d. 13. marts 2014

Patienternes tur gennem sygehuset skal være sikker. Derfor iværksætter Holbæk, Køge og Slagelse sygehuse en ambitiøs indsats, der skal reducere ventetid ved hjælp af redskaber, som har skabt gode resultater på amerikanske hospitaler.

​Den rigtige patient skal have den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt, lyder ambitionen. Det skal være slut med, at patienterne venter for længe på diagnostik og behandling på sygehuset.

Sygehusene i Region Sjælland vil mindske ventetiden, ved at personalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser samt planlægge patienternes forløb.

- Det er vigtigt, at patienterne kommer det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt og at der reelt bliver sammenhæng i hele forløbet, siger vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen

 Sygehusene i Holbæk, Slagelse og Køge er en del af et større projekt kaldet Sikkert Patientflow, hvor i alt 11 sygehuse fra de fem regioner deltager. Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag Sikkert Patientflow, som løber frem til udgangen af 2015.

Tavlemøder til gavn for patienterne

Et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe ventetiden og fjerne flaskehalse er daglige tavlemøder på afdelingerne og såkaldte kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her sammenholder personalet historiske oplysninger om udskrivninger med forudsigelser om indlæggelser og udskrivelser. Det skaber bedre overblik over patienternes forløb.

- Vi planlægger patienternes rejse gennem sygehuset helt fra starten og gør det på patientens præmisser. Det sker i et system, hvor vi bruger måltavler og tavlemøder til at identificere de flaskehalse, der kan være - og til at komme udenom disse flaskehalse, siger Knut Borch-Johnsen.

Han understreger, at selv om systemet er udviklet i USA, er det det en tankegang, som passer fint ind i Region Sjællands sygehusvæsen, hvor man allerede er i fuld gang med at implementere systemet.

- Sikkert patientflow er en god metode til at sikre et bedre forløb fra akutafdelingen, hvor vi modtager patienterne og videre ind i afdelingerne, hvor patienten skal behandles. Det giver et overblik over hvem der er plads til her of nu og hvilke patienter, der er klar til udskrivning.

Beth Lilja, som er direktør for direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og tovholder på Sikkert Patientflow siger:

- Historiske erfaringer på et sygehus kan udnyttes bedre. For eksempel ved vi, at folk typisk bliver indlagt mandag og onsdag, men ikke så meget tirsdag, og at de ankommer efter frokost. En simpel viden, som skal udnyttes til den rigtige bemanding på det rigtige tidspunkt. Sker det, vil patienterne opleve mindre ventetid, da personalet kan tilpasse denne viden til driften. 

Gode erfaringer fra USA

En række amerikanske hospitaler har gennem flere år brugt tavlemøder og kapacitetskonferencer til at forudsige den daglige gang og mulige flaskehalse, hvilket har skabt gode resultater.

Udover kortere ventetid er patientsikkerheden blevet styrket og driften mere forudsigelig. For eksempel har Cincinnati Childrens Hospital reduceret antallet af patientskader og –fejl, mens UPMC Shadyside Hospital i Pittsburgh har mindsket indlæggelsestiden og elimineret forsinkelser ved overflytninger mellem afdelinger. Colorado University Hospital har reduceret udskrivelsestidspunktet. 

Faktaboks

De 11 projektsygehuse er
Region Sjælland: Holbæk Sygehus, Køge Sygehus og Slagelse Sygehus
Region Syddanmark: Kolding Sygehus
Region Midtjylland: Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenhed Midt (Viborg), Hospitalsenhed Randers og Hospitalsenhed Vest (Herning)
Region Nordjylland: Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel
Region Hovedstaden: Hvidovre Hospital

Kontaktoplysninger for pressen

Vicedirektør Knut Borch Johnsen, Holbæk Sygehus 61 14 09 89
Vicedirektør Susanne Friis, Køge Sygehus 29 16 27 02
Vicedirektør Vagn Bach, Slagelse Sygehus 30 70 88 24 

Oprettet
18.03.14
Opdateret
18.03.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52