Søg
 

Prisregn over sjællandske læger

Pressemeddelelse: Lørdag d. 15. marts 2014

De praktiserende læger i Region Sjælland er stærkt engagerede i kvalitetsarbejdet. Derfor blev der uddelt ikke mindre end tre såkaldte ”Poul Brix” priser ved ”Store Praksisdag” på Sørup Herregård lørdag den 15. marts.

Priserne er opkaldt efter en dynamisk praktiserende læge, som gennem sit arbejde blandt andet som direktør for Dansk Selskab for Almen medicin har været med til at præge udviklingen af lægepraksis.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland sætter meget stor pris på alle, der tager initiativ, arrangerer og motiverer samtidig med at de klarer deres mange patienter. Udvalget vil gerne fremhæve personer, som markerer sig på helt særlig vis, og som kan tjene som eksempler for alle andre. Derfor har udvalget siden 2011 uddelt Poul Brix priser.

I år var der hele tre Poul Brix-priser, som blev uddelt; en ærespris, en initiativpris og en ildsjælepris. 

Ærespris

Poul Brix Ærespris gik til Jørgen Andersen. Han har været praktiserende læge i Korsør gennem mange år og har altid haft et stort hjerte for alvorligt syge og døende, som gerne vil forblive i eget hjem i den sidste tid af livet.

I starten af 1990'erne, hvor det endnu ikke var almindeligt, havde Jørgen Andersen modet til at kæmpe for en åbenhed og ærlighed overfor disse patienter og deres familier. En ærlighed, der er afgørende for at der mellem patient, familien og læge kan tales åbent om frygt, tanker og ønsker om livsafslutning.

Det var på den tid ikke helt ualmindeligt, at man tænkte at den syge nok ikke kunne tåle at høre sandheden, mens ægtefællen fik oplysning om kræftdiagnosen. Det gjorde et terminalt forløb i hjemmet overordentligt vanskeligt.

Jørgen Andersen gik ind i arbejdet sammen med andre speciallæger, og der blev udarbejdet lokale tiltag bland t andet to pjecer - en til fagfolk og en til patienter/pårørende.

Efter megen diskussion fik de titlen "Pasning og pleje af alvorligt syge og døende i eget hjem" og Jørgen insisterede på at ordet "døende" indgik i titlen, da det er helt afgørende for åbenheden. 

Initiativprisen

Poul Brix Initiativpris blev tildelt Poul Erik Holst, der er praktiserende læge i Holbæk. Prisen blev givet som en påskønnelse af initiativ, der i særlig grad har været – eller forventes at blive – til gavn for udviklingen af almen praksis.

- Poul Erik Holst er en af de gamle kæmper. En af dem der var med i Poul Brix’s tid. En der overlevede regionsdannelsen og kom godt efter det i de nye rammer, som det blev formuleret ved tildelingen af prisen.

- Poul Erik Holst har et fantastisk drive. Han har sat utrolig mange initiativer i luften. I mange år lavede han projekter i det gamle Vestamt og han blev, da det blev en region. Dels har han været med i mange mere traditionelle projekter, som auditprojekter, som han introducerede i Vestsjælland – og dels er han vældig opfindsom både med hensyn til emner og metoder.

Det var Poul Erik Holst, der var med til det store projekt med supervision og udviklede det med deltagelse af rigtige skuespillere. Og han er meget aktiv i det kæmpestore shared-care projekt. Han finder hele tiden på nye tiltag. Arrangerer kurser og temadage om svære, aktuelle emner. Og så er han de praktiserende lægers mand på ADHD-området. En af de få, der har taget livtag med det felt og er ekspert på området. 

Ildsjæleprisen

Lisbeth Errebo-Knudsen og Kim Kristensen fra Lægehuset i Horslunde modtog Poul Brix Ildsjælepris. Den tildeles personer, der er proaktive, nytænkende og vedvarende spreder de gode idéer og styrker kreativiteten i almen praksis.

- Her er der tale om nogle af lægefagets giganter. De er frontløbere på mange områder og vedbliver med at udfordre fagets muligheder. Lisbeth Errebo-Knudsen og Kim Kristensen er ildsjæle af et ganske særligt format.

Det er ikke tilfældigt, at netop de optræder i ”Fire fantastiske fortællinger” – et indslag der kan opleves på YouTube. De har gjort deres for at sætte Horslunde på Danmarks kortet indenfor almen praksis. Horslundelægerne tilbyder helt unikke muligheder for yngre praktiserende læger.

Lisbeth og Kim er begge videreuddannet på The Genesee Hospital, Rochester i USA og har subspecialer i manuel medicin og parterapi. Lisbeth har også fungeret som skolelæge i en årrække og Kim som plejehjemslæge.

Poul Brix Ildsjælepris er ikke just den første pris de modtager. Faktisk er der nok ved at være lidt trangt hjemme på kaminen i Horslunde, hvor Poul Brix Ildsjælepris skal stå sammen med blandt andet DSAM’s aktivitetspris, PLO og DSAM’s Mahlerprisen, Ravnsborg Kommunes Ungdomslederpris og Ravnsborg Kommunes initiativpris.

Lisbeth Errebo-Knudsen og Kim Kristensen tildeles Poul Brix ildsjælepris for deres vedvarende og utrættelige arbejde for kvalitet og efteruddannelse i almen praksis, først i Storstrøms Amt og siden her i Region Sjælland. 

Kontaktoplysninger for pressen

Formand for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland, Helle Iversen. Telefon: 20 47 72 86

Sundhedsfaglig chef, Region Sjælland, Preben Cramon. Telefon: 21 22 22 90 ​

Oprettet
17.03.14
Opdateret
20.03.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52