Søg
 

Region Sjælland ønsker national afklaring om fortolkning af retningslinjer for brystkræftundersøgelser

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 22. oktober 2019

Region Sjælland indfører nu en midlertidig retningslinje, så alle, der henvises til kræftpakkeforløb fra egen læge, kommer i kræftpakkeforløb.

Den nye retningslinje fastholdes, indtil der nationalt er en ens forståelse af, hvordan de gældende retningslinjer fortolkes. Vi skal finde den bedste fælles løsning af hensyn til både patienter og personalet, siger regionsrådsformand.

Regionsrådet i Region Sjælland har siden februar 2019 haft et særligt fokus på, om arbejdet med undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus følger de nationale retningslinjer og gennemføres korrekt. Sideløbende har regionen fået OUH til at gennemføre en ekstern vurdering af en række henvisninger til Ringsted Sygehus, og nogle af dem har været drøftet med en klinikchef på Rigshospitalet. De foreløbige resultater viser, at de fleste henvisninger visiteres ens, men nogle fortolkes forskelligt ud fra de gældende retningslinjer.

Det har nu fået Region Sjælland til at indføre en midlertidig retningslinje, hvor alle kræftpakkehenvisninger fra egen læge resulterer i kræftpakkeforløb. Regionsrådets formandskab, som udover regionsrådsformand Heino Knudsen (S) består af Peter Jacobsen (DF) og Jacob Jensen (V), har i går aftes drøftet situationen og bakker op om tiltagene. Formandskabet har desuden bedt om, at tiltagene bliver drøftet sammen med en status på sagen i Forretningsudvalget mandag.
 
- Det er magtpåliggende for Region Sjælland, at borgerne kan være trygge ved, at de får de rigtige undersøgelser inden for den rigtige tidsgrænse. Det er samtidig vigtigt, at de ansatte på afdelingen ikke er usikre på, om de handler fagligt korrekt. En eventuel tvivl om fortolkninger skal således ikke gå ud over patienter og ansatte, og jeg er derfor glad for beslutningen om at indføre den midlertidige retningslinje, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter.
 
- Det er vigtigt for Regionsrådet, at hver en sten i sagen om de mangelfulde brystundersøgelser fra 2013 til 2017 bliver vendt, og at borgere kan være trygge ved de undersøgelser, de får i dag. Derfor vedtog vi i februar 2019 en genopretningsplan i form af en 7-punktsplan, som vi hele tiden følger op på, siger Heino Knudsen.
 
Et element i 7-punktsplanen var at få udefrakommende øjne på sygehusets arbejde med brystundersøgelser, og der er på den baggrund udarbejdet en såkaldt audit fra OUH. Region Sjælland er nu bekendt med de foreløbige konklusioner fra denne audit, som viser, at sygehuset har retningslinjer, som svarer til de nationale anbefalinger, og at beskrivelser af røntgenbilleder er af høj kvalitet.
 
Udover de forskellige fortolkninger på tværs af regioner oplever Region Sjælland, at der er forskellige udlægninger fra styrelser og andre nationale myndigheder af retningslinjerne på området, herunder den praktiserende læges og sygehusets speciallæges rolle i visitationen.
 
- På baggrund af de forskellige udlægninger og fortolkninger, som de forskellige myndigheder har om retningslinjerne og deres rækkevidde, har Ringsted Sygehus besluttet midlertidigt at udvide visitationspraksis. Det betyder, at alle borgere, der henvises af deres praktiserende læge til kræftpakkeforløb på brystkræftområdet, vil blive tilbudt de relevante undersøgelser inden for 14 dage, også selvom de beskrevne symptomer ikke tilsiger, at borgeren skulle i kræftpakkeforløb. Det gør vi blandt andet for at sikre, at vi ikke taber en borger i overgangen mellem almen praksis og sygehus, siger Henrik Stig Jørgensen, lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
Region Sjælland har på den baggrund i dag rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få en drøftelse på tværs af regioner, styrelser med videre af problemstillingen. Det kunne for eksempel være i regi af den nationale Taskforce for Patientforløb for kræft- og hjerteområdet
 

Den midlertidige retningslinje på Ringsted Sygehus forventes at skulle gælde senest til årsskiftet, da regionen har en forventning om, at der senest på det tidspunkt ligger en fælles national afklaring om fortolkning af retningslinjerne.


Kontaktoplysninger for pressen:

Pressevagten, 57 87 50 52

 

 

Oprettet
24.10.19
Opdateret
10.01.20