Søg
 

Mere lighed når det gælder sundhed

Pressemeddelelse: Onsdag d. 19. marts 2014

Udfordringerne er mange og håndgribelige. Men jeg glæder mig over, at der er en stigende opmærksomhed på at skabe større lighed i sundhed, sagde Kirsten Devantier på en national konference om ulighed i sundhed.

- Det at ville bekæmpe uligheden i samfundet er lidt ligesom dengang, man ville sende en mand til månen. Det er noget, vi kan sætte os for, at vi VIL gøre.

Det sagde sundhedsminister Nick Hækkerup, da han holdt tale på en national konference om ulighed i sundhed, med titlen ”Når systemet spænder ben”. Og han fortsatte:

- Men ligesom med den første rejse til månen, er det ikke noget, der ligger lige om hjørnet. Det kommer til at tage mange år. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi kan nå det.

En ambitiøs vision

Kirsten Devantier, som er formand for Udvalget for psykiatri og tværsektorielt samarbejde i Region Sjælland fortalte, at også hendes vision er ambitiøs:

- Folkesundheden skal forbedres. Der skal skabes bedre kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene. Og den sociale ulighed skal reduceres. Det er målet.

Kirsten Devantier lagde særlig vægt på projektet ”Broen til bedre sundhed”, som er et ambitiøst partnerskab, der sætter fokus på at forbedre folkesundheden på Lolland-Falster. Det involverer mange parter, kommunerne, sygehuset, de praktiserende læger og forskere.

- Når vi udvikler sundhedsvæsenet, skal vi gøre os umage med at forbedre flere ting samtidig. Vi skal levere forebyggelse og behandling også til de, der ikke passer ind i de normale kasser. Vi skal være rummelige og sikre tilgængelighed for alle. Og vi skal erkende, at nogle mennesker har behov for særlig støtte og specielle tilbud.

- Det er helt afgørende, at vi ikke lader vanetænkning, incitamentsstrukturer eller sektorgrænser være barrierer for, at sundhedsvæsenet kan møde patienten med et blik for netop den pågældende patients ressourcer og behov, sagde Kirsten Devantier.

Bryd den onde cirkel

På konferencen, der var arrangeret af Danske Regioner, gav Lisbet Zornig sine bud på, hvordan den onde cirkel kan brydes.

- Hver gang man som sundhedsperson, som lærer eller pædagog, møder et ungt mennesker, der har vanskeligheder, har man et vindue, hvor man har mulighed for at ændre personens livsbane.

- Hvis man møder barnet eller den unge med oprigtig interesse og medmenneskelighed, har man muligheden for at blive en omsorgsperson, som den unge tør stole på – og som kan give den tillid den unge har brug for til at bryde et mønster, fortalte Lisbet Zornig.

Lighedspris

På konferencen fik sundhedsklinikkerne i København og Aarhus, som drives af Røde Kors i samarbejde med Dansk Lægeforening og Dansk Flygtningehjælp, overrakt Dagens Medicins Lighedspris.

Sundhedsklinikkerne yder læge- og sundhedshjælp til alle cpr-løse og illegale immigranter, som i Danmark kun har ret til akut hjælp. I diskrete kælderlokaler på Vesterbro bag altid nedtrukne persienner har frivilligt sundhedspersonale siden 2011 behandlet over 1.500 patienter. Uden at skilte med adressen.

- Dem, der skal bruge adressen, vil ikke finde den der alligevel, fortalte Vibeke Lenskjold, daglig leder af sundhedsklinikken, da hun på vegne af alle de frivillige modtog prisen.De frivillige tæller ikke bare læger og sygeplejerske, men også jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, tolke og tandbehandlere. Dertil kommer en række speciallæger, som kan kontaktes, når behovet opstår.

Skulderklap til personalet

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk sluttede konferencen af med at konstatere, at der er et godt og et vigtigt samarbejde på tværs af sektorerne i sundhedssystemerne.

- Det er et samarbejde, vi prioriterer i Regionsrådet, og det er et samarbejde vi har forventninger til. Vi har blandt andet formuleret en vision for praksissektoren, hvor vi gennem samarbejde og dialog med de praktiserende læger skal sikre regionens borgere et godt og nært primært sundhedstilbud.Til dette arbejde har vi Region Sjælland øremærket 10 millioner kroner i budgettet for 2014.

Jens Stenbæk sluttede med et skulderklap til personalet:

- Jeg har tillid til, at alle sundhedsprofessionelle brænder for forebyggelse og behandling, og møder alle patienter i øjenhøjde. Vi skal sikre, at systemerne afspejler denne tillid.

 

Kontaktoplysninger for pressen

Kirsten Devantier, formand for Udvalget for psykiatri og tvæsektoriets samarbejde, Region Sjælland, Tlf. 40 62 75 04​

Oprettet
19.03.14
Opdateret
20.03.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52