Søg
 

Sygehuse får klare retningslinjer for samarbejde med lægemiddelindustrien

Pressemeddelelse: Torsdag d. 15. november 2018

Ny aftale mellem Region Sjælland og Lægemiddelindustriforeningen skal sikre sygehusenes uafhængighed, når lægemiddelvirksomheder støtter sygehuspersonalets kurser, konferencer og efteruddannelse. 

​​​​​​​​

Regionen vil brede aftalens principper ud til flere medarbejdergrupper og brancher.​

Det gavner patienterne, når sygehuse og lægemiddelindustrien arbejder sammen. Men et godt samarbejde kræver klare retningslinjer. Derfor har Region Sjælland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) indgået en aftale, som fastlægger principper for samarbejdet om efteruddannelse af sundhedspersonalet på regionens sygehuse. Aftalen betyder blandt andet, at virksomhederne ikke må henvende sig direkte til den enkelte læge og for eksempel tilbyde at betale for deltagelse i en bestemt konference.
 
-  Vores sundhedspersonale skal være med helt fremme indenfor forskning og nye behandlinger, så borgerne er i de bedste hænder på sygehusene i Region Sjælland. Her er lægemiddelindustrien en vigtig medspiller. Med aftalen om efteruddannelse kan vi videreføre og udbygge sygehusenes samarbejde med industrien, og vi sikrer os, at det sker på en gennemsigtig og etisk forsvarlig måde. Det er helt afgørende for mig, at der ikke kan sætte spørgsmålstegn ved sygehusenes uafhængighed og personalets habilitet, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.
 
- Et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem virksomheder og sygehuse er afgørende for både at udvikle nye lægemidler og forbedre brugen af de eksisterende. Vores medlemmers tillidsfulde og åbne samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, erfaringsudveksling og feed back fra dygtige læger, sygeplejersker og andet personale bidrager til at skabe værdi for alle parter. Både virksomheder, sundhedspersonale og ikke mindst patienterne, der kan nyde godt af en bedre behandling, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Lif.
 

Sygehusledelsen bestemmer


Den nye aftale med Lif giver sygehusledelserne en nøglerolle i forhold til medarbejdernes efteruddannelse. Lægemiddelvirksomheder, der ønsker at støtte forskellige former for efteruddannelse, skal henvende sig til sygehusledelserne. Det er sygehusledelsen, der herefter beslutter hvilke medarbejdere, der kan deltage i de kurser, konferencer og efteruddannelser, der bliver tilbudt.
 
Det ligger også i aftalen, at virksomheder, der afholder eller giver støtte til efteruddannelsesarrangementer, skal melde arrangementerne til Etisk Nævn og sikre, at de overholder lovgivningen og Lægemiddelindustriens brancheetiske regler. Aftalen bygger på forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling.
 
Principperne fra aftalen med Lif skal på sigt bredes ud til flere områder i Region Sjælland, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen:
 
-  Virksomhederne og Region Sjælland har meget at give hinanden. Vi vil nu se på, hvordan vi kan justere vores retningslinje for efteruddannelse i samarbejde med private virksomheder, sådan at principperne for samarbejdet med lægemiddelindustrien så vidt muligt anvendes på de øvrige medarbejdergrupper og brancher, siger han.
 
Aftalen mellem Region Sjælland og Lif om efteruddannelse træder i kraft den 1. december 2018.

​Kontaktoplysninger for pressen


Regionsrådsformand Heino Knudsen, via pressevagten i Region Sjælland, 57 87 50 52
Koncerndirektør Leif Panduro Jensen, via pressevagten i Region Sjælland , 57 87 50 52
Koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen, Lif, 20 29 26 60

Oprettet
15.11.18
Opdateret
15.11.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52