Søg
 

Indsats skal forbedre livet for psykisk syge

Pressemeddelelse: Mandag d. 01. januar 1900

Mennesker med psykisk sygdom dør generelt tidligere end gennemsnittet af befolkningen. Nu vil psykiatrien i Region Sjælland forbedre livet for de psykiatriske patienter ved at indføre nye metoder.

Psykisk syge lever i gennemsnit 15-20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose, men en ny indsats skal gøre livet bedre for de psykiatriske patienter. I projekt 'Sikker Psykiatri' arbejder Region Sjælland sammen med psykiatrien i de fire andre regioner.

- Vi har en forpligtigelse til at give mennesker med psykisk sygdom flere gode leveår. Det vil vi forsøge at opnå gennem nye metoder, som har vist gode resultater i andre dele af sundhedsvæsnet. Sundhedspersonalets arbejdsgange skal forenkles, patienter og pårørende skal inddrages mere, og ledelserne skal vise større engagement, forklarer Michael Werchmeister, psykiatridirektør i Region Sjælland.

I Region Sjælland deltager Psykiatrien Syd med et afsnit i Vordingborg.

Nye metoder i psykiatrien

Det er Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag 'Sikker Psykiatri'. Inspirationen er hentet fra det danske projekt 'Patientsikkert Sygehus', som har gjort behandlingen mere sikker for patienterne gennem mere systematiske arbejdsgange for sundhedspersonalet.

'Patientsikkert Sygehus' har blandt andet øget sikkerheden ved operationer og mindsket medicinfejl ved hjælp af tjeklister og lignende værktøjer.

- 'Patientsikkert Sygehus' har skabt ekstraordinære resultater og forbedret sikkerheden for patienterne mærkbart. Vi vil nu afprøve de samme metoder i psykiatrien i håb om at opnå ligeså gode resultater til gavn for de psykisk syge, fortæller Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ledelsen skal ud på afdelingerne

'Sikker Psykiatri' involverer desuden ledelserne i en grad, man ikke tidligere har oplevet i psykiatrien. Erfaringer fra 'Patientsikkert Sygehus' og internationale projekter i blandt andet Storbritannien viser nemlig, at forbedringer af sundhedsvæsnet kræver massiv opbakning fra ledelsen.

- Ledelsen har en central betydning. I Storbritannien har man haft succes med at fastholde resultaterne på baggrund af et stort engagement fra ledelserne. Derfor skal ledelserne på alle niveauer i psykiatrien i Region Sjælland gå foran og være rollemodeller for arbejdet med 'Sikker Psykiatri', så vi kan skabe varige resultater, som gavner for patienterne, siger Michael Werchmeister.

Konkret skal ledelserne ud på afdelingerne og deltage aktivt ved at lytte og spørge til sundhedspersonalets arbejde. 'Sikker Psykiatri' løber frem til udgangen af 2016, og projektets indsatsområder er tænkt sammen med de kvalitetsinitiativer, som psykiatrien allerede arbejder med.

Fakta om 'Sikker Psykiatri'

'Sikker Psykiatri' er et demonstrationsprojekt, der skal vise, at det er muligt at opnå markante forbedringer af kvaliteten og patientsikkerheden inden for psykiatrien ved hjælp af nye metoder. Projektet har fire indsatsområder:

  • Sikker medicinering

  • Effektiv behandling af fysiske sygdomme (i fagsprog kaldet somatiske sygdomme)

  • Forebyggelse af selvmord

  • Reducering af tvang

Udover Psykiatrien Syd i Vordingborg deltager fem enheder:

  • Psykiatrisk Center Glostrup (Region Hovedstaden)

  • Regionspsykiatrien Viborg-Skive, afsnit i Viborg (Region Midtjylland)

  • Klink Nord, afsnit i Thisted (Region Nordjylland)

  • Klinik Syd, afsnit i Aalborg (Region Nordjylland)

  • Psykiatrisk Afdeling i Svendborg (Region Syddanmark)

Kontaktoplysninger for pressen

Michael Werchmeister, psykiatridirektør i Region Sjælland, tlf. 54 67 24 01

Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tlf. 21 48 85 86

 
Oprettet
15.01.14
Opdateret
15.01.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52