Søg
 

Hjerneskadeafsnittet får adresse på Næstved Sygehus

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 03. februar 2015

I dag, tirsdag den 3. februar 2015, flytter Hjerneskadeafsnittet i Vordingborg til Næstved Sygehus. Der er tale om et regionalt neurorehabiliteringscenter, hvor man undersøger, træner og behandler patienter med senerhvervet hjerneskader.

Fra 3. februar 2015 skal patienter med behov for specialiseret neurorehabilitering efter et akut indlæggelsesforløb med for eksempel blodprop eller blødning i hjernen ikke længere til Vordingborg. Det regionale neurorehabiliteringscenter flytter nemlig ind i nye lokaler på Næstved Sygehus, og det er der ifølge ledende oversygeplejerske Helle Auerbach mange fordele ved:

- Tidligere var der 32 kilometer til det nærmeste sygehus. Nu får centret adgang til alle hjælpefaciliteter på Næstved Sygehus, og der er ikke langt til andre specialer, hvis en patient får det akut dårligt.

Den bedste hverdag for patienten
Center for Neurorehabilitering er et tilbud for patienter, som er stabile nok til at gennemføre et intensivt træningsforløb. Centret tilbyder en bred vifte af forskellige træningsaktiviteter, fysisk og – kognitiv træning, talepædagogisk undervisning, værkstedsaktiviteter og træning i almindelig daglig livsførelse, som er tilpasset den enkelte patients individuelle behov og ønsker. Patienterne bliver også tilbudt træning og aktiviteter udenfor centrets rammer, for eksempel ridning og svømning. Alle patienter bor på enestuer under indlæggelsen.

- En patient er i gennemsnit indlagt hos os i cirka to måneder, så det er vigtigt, at patienten får den bedste hverdag som muligt, og det er enestuerne blandt andet med til at sikre, fortæller Helle Auerbach.

- Under indlæggelsen forsøger vi at forberede patienten på udskrivelsen, så han eller hun føler sig trygge ved at komme hjem. Patienten har mulighed for at komme på hjemmebesøg i weekenderne. Hensigten er blandt andet at skabe en glidende overgang til et liv hjemme. Derudover er vi i tæt dialog med patientens bopælskommune, så vi sammen kan lægge en relevant og bæredygtig plan for tiden efter udskrivelsen.

Flere sengepladser skal mindske ventetid
Center for Neurorehabilitering flytter ind på Næstved Sygehus med 10 sengepladser, men allerede 1. april 2015 udvider centret med 10 ekstra senge. Det skal give kortere ventetid:

- Vi får 10 senge ekstra 1. april 2015, og det glæder vi os meget til. Det betyder, at vi kan tage endnu flere patienter ind, og at ventetiderne bliver kortere, lyder det fra Helle Auerbach.

Fakta om centeret:
- Centeret behandler mellem 80 og 90 patienter fra hele regionen om året
- Med oprustningen af sengepladser 1. april 2015 forventes antallet af patienter årligt at stige til det dobbelte
- I centeret arbejder en neurolog, neuropsykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, værkstedassistenter, serviceassistenter, talepædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter samt en socialrådgiver.

Kontaktoplysninger til pressen:
Helle Auerbach, ledende oversygeplejerske, Neurologisk Afdeling Næstved og Slagelse sygehuse, tlf. 24 47 89 04

 
Oprettet
03.02.15
Opdateret
03.02.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52