Søg
 

Alle senge i brug på Slagelse Sygehus

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. marts 2015

På Slagelse Sygehus har de døgnet rundt overblik over, hvor mange patienter der er plads til, og hvem der skal udskrives. Det giver bedre overblik over det enkelte patientforløb, er med til at nedbringe ventetiden og undgå overbelægning.

Hver formiddag klokken 9.45 mødes repræsentanter fra alle afdelinger på Slagelse Sygehus for at indberette antal indlagte patienter, overflytninger og udskrivelser.

- Der er i gennemsnit 65 indlæggelser på Slagelse Sygehus i løbet af en dag, så det er et stort puslespil, der skal lægges, fortæller flowkoordinator Louise Birkdal Pedersen. Sammen med fire andre flowkoordinatorer er hun ansat til at varetage den daglige koordinering af sengekapaciteten på sygehuset.

De daglige møder og ansættelsen af flowkoordinatorerne er et led i Projekt Sikkert Patientflow, som Slagelse Sygehus er en del af. Projektet går ud på at give patienterne en sikker og sammenhængende vej gennem sygehuset uden ventetid. Det skal ske ved, at personalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser samt planlægge patientens forløb.

Louise Birkdal Pedersen har som flowkoordinator det overordnede ansvar for, at sengene bliver brugt bedst muligt på Slagelse Sygehus.

Hele tiden et skridt foran
Flowkoordinatorerne er i konstant kontakt med sygehusets afdelinger og holder hele tiden øje med, hvor patienterne er indlagt, hvilken behandling, de mangler, og hvornår de er klar til at blive udskrevet.

- På den måde er vi hele tiden et skridt foran og sikrer, at vores kapacitet bliver brugt bedst muligt, lyder det fra Jette Jensen, ledende oversygeplejerske i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus.

- Vi har størst bemanding i de timer, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at flest patienter ankommer. Det giver færre flytninger og giver mindre ventetid for patienterne, fordi vi hurtigere får en korrekt vurdering af patientens situation.

Ingen patienter på gangene
Sygehusdirektør Vinni Breuning ser også mange gevinster ved projektet:

- Nu har vi hele tiden overblik over, hvilke afdelinger, der har ekstra plads. Der er bedre, at alle sygehusets senge er i brug, så vi undgår, at der må ligge patienter på gangene.

- En anden stor gevinst er, at afdelingerne har lært hinanden bedre at kende og ved, hvordan situationen ser ud hos hinanden. Alle har et fælles ansvar for, at der er plads til alle patienter, og at de ligger de rigtige steder, siger Vinni Breuning.

Sygehusdirektør Vinni Breuning er begejstret for de resultater, projektet har skabt på Slagelse Sygehus og er derfor allerede ved at føre erfaringerne videre til Næstved Sygehus.

Fakta om Projekt Sikkert Patientflow:

  • Slagelse Sygehus er ét af 12 akutsygehuse i hele landet, der deltager i projektet

  • Projektet er skabt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med regionerne, Danske Regioner og TrygFonden

  • Formålet er at reducere ventetid og skabe sikre og sammenhængende patientforløb

  • Projektet løber over to år og slutter med udgangen af 2015

Kontaktoplysninger til pressen:
Jette Jensen, ledende oversygeplejerske på Akutafdelingen, Slagelse Sygehus, tlf. 58559204/
24594926
Vinni Breuning, sygehusdirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, tlf. 29687662

 
Oprettet
26.03.15
Opdateret
28.10.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52