Søg
 

Vordingborg viser vejen inden for sikker psykiatri

Pressemeddelelse: Onsdag d. 05. februar 2014

Psykiatrien Syd i Vordingborg er den første psykiatriske afdeling i Region Sjælland, der deltager i projekt ’Sikker Psykiatri’, der skal forbedre livet for de psykiatriske patienter. Resten af regionens psykiatri skal lære af deres erfaringer.

Psykisk syge lever i gennemsnit 15-20 år kortere end danskere uden en psykiatrisk diagnose, men en ny indsats skal gøre livet bedre for de psykiatriske patienter og være med til at ændre den kedelige statistik. I projekt 'Sikker Psykiatri' arbejder Region Sjælland sammen med psykiatrien i de fire andre regioner.

I Region Sjælland er det afsnit S4 i Vordingborg, som går forrest i projektet. Det er den første afdeling i regionen, som skal arbejde med metoderne inden for ’Sikker Psykiatri’.

- Afsnit S4 tager sig af de lidt sværere psykiatriske patienter med for eksempel stemningslidelser, svære depressioner og manier, og der kan også være selvmordstruede patienter iblandt. Indsatsområderne i ’Sikker Psykiatri’ er derfor meget relevant for afsnittet. Det er et godt sted at starte med mange udfordringer og der vil komme erfaringer, som resten af Psykiatrien kan lære af, fortæller Lisbeth Lund Pedersen, der er ledende overlæge i Psykiatrien Syd.

Sikker medicinering

I løbet af de næste tre år skal afsnittet i Vordingborg arbejde med indsatsområderne i ’Sikker Psykiatri’, som er delt op i såkaldte pakker. Den første pakke handler om sikker medicinering, og det har afsnittet allerede taget hul på.

- Når patienterne bliver indlagt i afsnittet, skal der laves en medicingennemgang, hvor man sikrer sig, at det er den rigtige medicin, der er ordineret. Vi skal også sikre, at den rigtige patient får den rigtige medicin. Vi tjekker CPR-nummer og patientoplysninger, hver gang patienterne skal have deres medicin. Det hjælper til, at der ikke sker fejl i en travl hverdag, siger Lisbeth Lund Pedersen.

En fælles opgave

Arbejdet med ’Sikker Psykiatri’ er et fælles projekt. Både for personalet i afsnit S4, Psykiatrien i Region Sjælland, men også i hele Psykiatrien i Danmark.

- Vi har hele tiden fokus på, at det er et fælles projekt, og det er med til at højne kvaliteten. Vi har løbende seminarer med de øvrige afdelinger i landet, som også deltager i projektet. Her udveksler vi erfaringer, og vi lærer også hele tiden af vores egne erfaringer. Når vi har afprøvet en løsning og vi kan se, at den virker, skal den udbredes til hele regionens psykiatri. Det er hele pointen med projektet, forklarer Lisbeth Lund Pedersen.

Fakta om 'Sikker Psykiatri'

Det er Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der står bag 'Sikker Psykiatri'. Inspirationen er hentet fra det danske projekt 'Patientsikkert Sygehus', som har gjort behandlingen mere sikker for patienterne gennem mere systematiske arbejdsgange for sundhedspersonalet.

'Sikker Psykiatri' er et projekt, der skal vise, at det er muligt at opnå markante forbedringer af kvaliteten og patientsikkerheden inden for psykiatrien ved hjælp af nye metoder.

Kontaktoplysninger for pressen
 

Lisbeth Lund Pedersen, ledende overlæge, Psykiatrien Syd, tlf. 55 35 11 04/51 33 38 62 

Oprettet
05.02.14
Opdateret
05.02.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52