Søg
 

Vi skyder robottransporterne i gang

Pressemeddelelse: Mandag d. 04. november 2019

Nu udbydes endnu en etape af byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge - denne gang er det varemodtagelse og apotek. 

Varemodtagelsen bliver et omdrejningspunkt for trafikken af varer til og fra hospitalet. Bygningen er planlagt med en høj grad af automatisering og indrettes med automatiske baner, som kan transportere de fyldte transportvogne frem til industrikraner, der overdrages til robotter, der via hospitalets kældersystem skal transportere alt fra vaskeklude, engangshandsker til mad og medicin op til afdelingerne.
 
- Dette bliver den mest automatiserede transportløsning, vi til dato har indført i regionen. Jeg ser frem til, at det kommer vores patienter til gavn på Sjællands Universitetshospital, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
 

Rette vare på rette sted, rette tidspunkt og i rette mængde

Den samlede logistik af varer, affald, udstyr og medicin skal være driftssikker, robust samt understøtte gode patientforløb og effektive arbejdsgange. Løsningen, der udbydes er baseret på innovative tiltag med høj grad af automatisering og er udviklet ud fra et princip om, at de rette varer skal være tilgængelige for personalet på det rette sted, rette tidspunkt og i rette mængde. 
 
- Med den automatiserede varemodtagelse vil en vigtig brik i det fremtidige logistik set-up være på plads, siger projektdirektør Helle Gaub.
 

Apoteket aflaster sengeafdelingerne

I bygningen etableres også en apoteksenhed, hvor der kan opblandes medicin til brug for hospitalets patienter. Dette er en ny model på området, hvor apotekets specialuddannede personale overtager opgaver, som i dag i et vist omfang løses på den enkelte sengeafdeling.

- Med den nye apoteksenhed kan vi i langt højere grad sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø omkring for eksempel opblanding af penicillin. I en travl hverdag på en sengeafdeling, kan det være virkelig værdifuldt, siger Helle Gaub.
 

Den videre proces
 

Regionsrådet orienteres medio januar 2020 om hvilke hold, der prækvalificeres, og igen medio juni 2020 om endeligt valg af både totalentreprenør og leverandører af automatiseret varemodtagelse og transportrobotter.

BAGGRUND

Det nye Sjællands Universitetshospital i Køge samler og styrker regionens højt specialiserede behandling til gavn for alle borgere i Region Sjælland. Det opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital i Køge. Det tages i brug i etaper fra 2021 og står færdigt i 2024


 

Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96
Projektdirektør Helle Gaub, Sjællands Universitetshospital, 24 96 97 34
Oprettet
04.11.19
Opdateret
05.11.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52