Søg
 

Vi skal tale om ufrivillig vandladning

Pressemeddelelse: Fredag d. 28. februar 2014

4.000 tilfældigt udvalgte kvinder og samtlige praktiserende læger i Region Sjælland får i disse dage et spørgeskema ind ad brevsprækken. De skal hjælpe med at gøre hverdagen nemmere for de mange kvinder, der lider af ufrivillig vandladning.

​To ud af fem kvinder har svært ved at holde på vandet, når de hoster, nyser, dyrker sport eller er fysisk aktive. Men kun få søger læge. Ufrivillig vandladning går ofte ud over livskvaliteten, men det kan være svært at tale om, og derfor er det kun få, der søger hjælp. Der er imidlertid gode muligheder for at mindske generne af ufrivillig vandladning.

Ufrivillig vandladning er et meget udbredt problem blandt kvinder. Vi ved, at cirka 40 procent af alle kvinder har problemer, men kun få søger læge. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor efterspørger vi lige nu både kvindernes og de praktiserende lægers oplevelser med behandlingen, så vi kan undersøge, hvordan vi indretter sundhedstilbuddene bedst muligt, fortæller Martin Rudnicki, projektleder og overlæge i obstetrik og gynækologi.

Det er Roskilde Sygehus, der i et samarbejde med Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Lübeck og Klinik Preetz i Schleswig-Holstein har søsat et projekt, der skal undersøge ufrivillig vandladning blandt kvinder og de praktiserende lægers håndtering af denne patientgruppe.

- Det er vigtigt, at man svarer på spørgeskemaet, uanset om man har oplevet ufrivillig vandladning eller ej. Kun på den måde kan vi forbedre de fremtidige tilbud. Med gode tilbud kan vi gøre hverdagen nemmere for mange kvinder, tilføjer Martin Rudnicki.

Med i alt 10.000 spørgeskemaer til kvinder og praktiserende læger i de to lande, er undersøgelsen den største af sin slags i verden. Undersøgelsens resultater vil danne grundlag for at lære af hinandens måde at håndtere problemet og vil fremover have stor betydning for behandlingen af kvinder med ufrivillig vandladning.

Projektet, der går under navnet LUTS, er finansieret af offentlige midler, hvoraf hovedparten kommer fra EU-programmet INTERREG.

Kontaktperson for pressen

Karen Hojer Bangert, Projektkoordinator for LUTS-projektet, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Roskilde Sygehus, tlf. 47 32 41 37.

Oprettet
28.02.14
Opdateret
28.02.14
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52