Søg
 

Vækstaftaler for 75 millioner kroner

Pressemeddelelse: Torsdag d. 20. juni 2013

Vækstforum Sjælland indgår nu ambitiøse vækstaftaler for 75 millioner kroner i perioden 2014-2016. Vækstaftaler, der skaber nye arbejdspladser og innovation og samtidig tiltrækker nye virksomheder til regionen.

Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats i Region Sjælland. Vækstforum ønsker en indsats, der går tæt på virksomhederne og skaber resultater. Derfor indgår Vækstforum vækstaftaler med ambitiøse mål for de kommende år.

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Sjælland:

- Jeg er glad for, at Vækstforum har besluttet at indgå vækstaftaler med ambitiøse resultat- og effektmål. At skabe vækst kræver et langt sejt træk, og de nye aftaler er et vigtigt skridt på vejen. Mine forventninger til resultaterne er høje. Vi skal skabe mere vækst. Vi skal udnytte den viden, der findes på vores videninstitutioner. Vi skal udnytte de store kommende anlægsinvesteringer. Vi skal markedsføre regionen over for investorer og virksomheder fra ind- og udland. Kort sagt, vi skal udnytte de muligheder, regionen har, så vi får flere arbejdspladser og mere vækst.

Vækstaftalerne er treårige aftaler om aktiviteter, der fokuserer på de områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats:

  • Tiltrække virksomheder og investeringer – flere nye virksomheder og flere investeringer
  • Udnytte de store anlægsinvesteringer
  • Viden ud i virksomhederne – styrket innovation
  • Turisme – bedre oplevelser
  • Den direkte virksomhedsrettede indsats – vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri

Vækstforum indgår vækstaftaler med følgende konsortier (Lead Partner står først):

  1. Tiltrække virksomheder og investeringer – flere nye virksomheder og flere investeringer: Copenhagen Capacity (Invest in Denmark, Slagelse Kommune, Næstved Kommune)
  2. Udnytte de store anlægsinvesteringer: Femern Belt Development (DTU, Østdansk Turisme, Væksthus Sjælland)
  3. Viden ud i virksomhederne – styrket innovation: DTU (Roskilde Universitet, University College Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland)
  4. Turisme – bedre oplevelser: Østdansk Turisme: (WOCO, Visit DK, Femern Belt Development, Væksthus, Videncenter for Kystturisme)
  5. Den direkte virksomhedsrettede indsats – vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri: Væksthus Sjælland (Copenhagen Capacity, DTU, Femern Belt Development, CAT, Syddansk Universitet, Østdansk Turisme)

De endelige aftaler forhandles på plads henover efteråret:

 


 

Kontaktoplysninger for pressen:

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Sjælland, 30 61 64 46

 

Oprettet
20.06.13
Opdateret
21.02.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52