Søg
 

Udbudsstrategi for Universitetssygehus Køge - det bedste samarbejde og de rigtige løsninger

Pressemeddelelse: Torsdag d. 05. februar 2015

Regionsrådet i Region Sjælland har netop vedtaget udbudsstrategien for byggeriet af Universitetssygehus Køge.

- Vi vil inddrage entreprenørerne og deres faglige kompetencer allerede inden de endelige tegninger færdiggøres. Dermed forventer vi at få det bedste samarbejde, den højeste kvalitet og den laveste pris, siger Susanne Lundvald, næstformand i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation.

Det store sygehusbyggeri til fire milliarder kroner bliver opdelt i ni etaper, der giver en bredere kreds af entreprenører mulighed for at byde på opgaverne.

Den overordnede intention med udbudsstrategien er at skabe en model, der fremmer samarbejdet mellem byggeriets parter og giver mulighed for at bringe alle kompetencer i spil til rette tid og dermed sikre pris og kvalitet.

- Udbudsstrategien har fokus på at få så meget ud af pengene som muligt, siger Susanne Lundvald, næstformand i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation.

- Vi ser en stor værdi i at få inddraget de entreprenører, der skal bygge sygehuset, så tidligt som muligt. Med deres faglige kompetencer i spil kan vi sikre, at vi får løsninger af høj kvalitet - og som også reelt kan bygges og gennemføres, siger Susanne Lundvald.

Det tætte samarbejde mellem alle byggeriets parter skal også forebygge forsinkelser og ekstraarbejde for entreprenører og rådgivere.

Bygges i ni etaper

Det store sygehusbyggeri er opdelt i ni bygge-etaper. Det udvider kredsen af entreprenører, der kan byde på opgaverne.

- Byggeriet er opdelt i etaper af forskellig størrelse og af forskellig kompleksitet, hvilket betyder at en bredere kreds af entreprenører får mulighed for at byde på elementer i projektet, siger projektdirektør Helle Gaub, Universitetssygehus Køge.

- Entrepriserne på etaperne får varierende størrelse, og på den måde kan flere typer af entreprenører byde på entrepriserne. Det kan være både store og små, indenlandske og udenlandske entreprenører. Vi forventer, at der bliver i alt 30 udbud, siger Helle Gaub.

Opdelingen i ni etaper sikrer samtidig, at sygehusets drift kan opretholdes gennem hele byggeperioden. Lige fra byggestarten i 2016 og indtil hele Universitetssygehus Køge er taget fuldt i brug i 2021.

FAKTA

Region Sjælland bygger Universitetssygehus i Køge. Det nye sygehus bliver tre gange så stort som det eksisterende. Det samlede areal er cirka 185.000 m2.  Sygehuset får cirka 865 sengepladser og cirka 4000 ansatte.


Kontaktoplysninger for pressen:

Susanne Lundvald, næstformand i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation, 29 79 71 12

Helle Gaub, projektdirektør for Universitetssygehus Køge, 24 96 97 34

Region Sjællands pressetelefon, 57 87 50 52

 

 
 
Oprettet
05.02.15
Opdateret
26.01.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52