Søg
 

Udbud af energicentral til nyt universitetshospital

Pressemeddelelse: Mandag d. 03. december 2018

I forbindelse med byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge vil Energicentralen som den næste fase blive udbudt i december 2018. Køleanlægget skal drives af en ekstern leverandør, og derfor kan den overskydende varme sælges.

​Regionsrådet i Region Sjælland har netop vedtaget at sende Energicentralen i udbud. Energicentralen udbydes som to parallelle EU-udbud for henholdsvis nødstrømsanlæg og fjernkøl. Tanken bag Energicentralen er, at nødstrømsanlægget etableres, ejes og drives af regionen, mens køleanlægget skal etableres, ejes og drives af en ekstern leverandør.
Nødstrømsanlægget skal være klar til brug, hvis hovedstrømmen går, så udstyr til overvågning og behandling af patienter ikke slukker. Køleanlægget skal sørge for opretholdelse af et godt indeklima bl.a. på sengestuer, men også sikre at medicinsk udstyr ikke overophedes.

Eksternt ejerskab

- Det har fordele at lægge driften hos leverandøren, da løsningen vil blive vedligeholdt af eksterne ressourcer, der allerede er eksperter i at drive og vedligeholde et køleanlæg, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
- Vi kan dermed holde fokus på vores kerneopgaver, som er at tage os af patienterne. Vi behøver ikke udvikle specialkompetencer indenfor drift af køleanlæg i hospitalets driftsorganisation.
 

Overskydende energi kan "genbruges"

Miljømæssigt vil der også være fordele ved ekstern drift, da leverandøren vil have mulighed for videresalg af overskudsvarme, hvilket hospitalet som offentlig myndighed ikke må.
- Ved at lade den eksterne leverandør etablere anlægget på hospitalets grund opnår vi en løsning med et minimalt energitab - og dermed sikrer vi den mest bæredygtige løsning, siger projektdirektør Helle Gaub, Sjællands Universitetshospital.
Energicentralen kommer til at levere køling og nødstrøm til det fremtidige universitetshospital. Leverancerne skal være klar, når det første sengebygninger står klar i sommeren 2021.
Det samlede anlægsbudget for Energicentralen på Sjællands Universitetshospital er 68 millioner kroner.

Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96
Projektdirektør Helle Gaub, Sjællands Universitetshospital, 24 96 97 34
 
 
Oprettet
04.12.18
Opdateret
04.12.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52