Søg
 

Testgrund ved losseplads skal hjælpe med udvikling af nye metoder til at sikre rent grundvand

Pressemeddelelse: Torsdag d. 08. september 2016

Den 14. september åbner Region Sjælland testgrund for udvikling af metoder til oprensning af jord- og grundvandsforurening. Testgrunden skal være trækplaster for offentlige-private samarbejdsprojekter.

Klik på billedet for at se en stor version af det.

Region Sjælland åbner en ny testgrund ved Stengårdens lukkede losseplads i Hvalsø. På testgrunden kan virksomheder, myndigheder og videninstitutioner udvikle og afprøve nye teknologier til oprensning af jord og vandforurening.

Testgrunden bliver indviet onsdag den 14. september mellem klokken 11 og 14 af regionrådsformand Jens Stenbæk (V) og borgmester Mette Touborg (SF), Lejre Kommune.

- En af Region Sjællands opgaver er at sikre, at forurening ikke spredes og skader drikkevand, overfladevand eller indeklima. Testgrunden ved Stengårdens losseplads i Hvalsø bliver en 1.200 m2 stor grund, der vil fungere som et center til udvikling og afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening. Det er vores ønske, at testgrunden kan fungere som et udstillingsvindue for dansk viden og kunnen på vand- og jordforureningsområdet overfor omverdenen, siger regionrådsformand, Jens Stenbæk (V).

- Vi håber, at testgrunden ved Stengårdens losseplads kan tiltrække mange mulige samarbejdspartnere med interesse i at oprense forurening. Vi er stolte af, at vi allerede den 14. september kan vise nogen af de igangværende partnerskaber, der har fokus på at udvikle de nyeste metoder og teknologier til oprensning, siger Jens Stenbæk.

Nyskabelser og igangværende samarbejde

Ved åbningen af testgrunden onsdag den 14. september vil repræsentanter fra virksomheder og videninstitutioner fortælle om de allerede igangværende partnerskaber: 

  • Ozonanlæg - en co-creation proces: Jane Piper fra Amerikanske Piper Environmental Group fortæller om, hvordan ozonanlægget, som varetager den afsluttende renseproces, virker, og om de mange muligheder, der ligger i ozon og i en co-creation proces.
  • Gasgenerator – sikring af indeklimaet: Ole Elmose fra Deponigas A/S fortæller om, hvordan man udvinder gas fra lossepladsen. Gassen forbrændes i en gasmotor og producerer elektricitet svarende til ca. 30 husstandes forbrug. 
  • Biologisk nedbrydning: Jørgen Mølgaard Christensen fra BioREM fortæller, hvordan de i samarbejde med Teknologisk Institut, GEUS og DGE, udvikler et anlæg til oprensning af lossepladser ved hjælp af biologisk nedbrydning på selve lossepladsen og i det forurenede grundvand. 
  • Fjernelse af pesticider med biofilmanlæg: Ulla Bollmann fra Aarhus Universitet, forklarer om mulighederne ved biobassiner til behandling af pesticidbelastet vand, som udvikles sammen med Aarhus Universitet, Roskilde og Region Sjælland. 
  • Membranfiltrering - et alternativ til traditionel vandbehandling: Niels Døssing fra Region Hovedstaden fortæller om Region Sjælland og Region Hovedstadens projekt, hvor membranfiltrering, som er filtre med meget fine "huller", som gør det muligt at adskille små molekyler fra store, og avancerede iltningsprocesser kan være et alternativ til traditionel vandbehandling. 

Et udstillingsvindue

Testgrunden ved Stengårdens losseplads i Hvalsø er et af flere nye testsites i Danmark, som hver især repræsenterer forskellige former for jordforurening. 

Testgrunden indgår som en af syv nationale testgrunde - et landsdækkende netværk af testgrunde i Danish Soil Partnership som de danske regioner har etableret i fællesskab. 

Se også 


Foto

Steengården.jpg (4000x6000px)

Foto: Hasse Milter


​Kontaktoplysninger for pressen

Jens Stenbæk
Regionsrådsformand i Region Sjælland
Mobil 20 37 11 98
Pressevagten 57 87 50 52


 

Oprettet
08.09.16
Opdateret
08.09.16