Søg
 

Tættere samarbejde mellem de praktiserende læger og sygehuset om de fælles patienter

Pressemeddelelse: Onsdag d. 15. maj 2019

​Region Sjælland og de praktiserende læger har indgået en ny aftale om praksiskonsulenter, der skal være sygehusledelsernes sparringspartnere i samarbejdet og dialogen om de fælles patienter.

Det skal styrke samarbejdet mellem sygehus, psykiatri og de praktiserende læger.
- Vi styrker nu vores gode samarbejde med de praktiserende læger, og det er jeg rigtig glad for, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
- Patienterne skal opleve samarbejdet som veltilrettelagt og koordineret. Med et sundhedsvæsen, som ændrer sig hastigt, er det vigtigt, at patienter og pårørende oplever, at de mange led i kæden hænger sammen. Her får praksiskonsulenterne en vigtig rolle, siger Heino Knudsen.
En praksiskonsulent er en praktiserende læger, der – udover at passe patienterne i sin lægeklinik – ansættes til opgaven som sygehus- og psykiatriledelsernes sparringspartner. 
- Jeg glæder mig rigtig meget over, at der er indgået en aftale om praksiskonsulent-ordningen, og over det gode samarbejde mellem Praktiserende Lægers Organisation og Region Sjælland om udviklingen af det tværsektorielle samarbejde , siger Ulrik Hesislev, formand for PLO Sjælland.
- Vi har et stort ønske om at forbedre sammenhængen i sundhedsvæsenet. Den enkelte praksiskonsulent bliver tilknyttet et akutsygehus - eller psykiatrien - og skal bidrage til at udvikle og smidiggøre samarbejdet om de fælles patienter, siger Ulrik Hesislev.
Den nye aftale om praksiskonsulentordningen skal også ses som en del af den store udviklingsproces, som det nære sundhedsvæsen står overfor, hvor flere patienter skal behandles i eget hjem. Regionens sygehuse og psykiatrien vil nu begynde at ansætte de første praktiserende læger som praksiskonsulenter i den nye ordning og tage fat på samarbejdet om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. 

​Kontaktoplysninger for pressen: 

Regionsrådsformand Heino Knudsen 51 14 54 96 
Formand for PLO-Sjælland Ulrik Hesislev, 26 20 34 50

Oprettet
15.05.19
Opdateret
15.05.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52