Søg
 

Syv millioner til erhvervsudvikling

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. september 2013

Regionsrådet har uddelt syv millioner kroner til regional erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Konkret går pengene til projekter, der direkte er med til at styrke kompetence og bæredygtighed i regionens virksomheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Region Sjælland.

Blandt de støttede projekter er et uddannelsesprojekt, der skal styrke entreprenørskab og innovation blandt ufaglærte og faglærte medarbejdere i lokale virksomheder.

- Det er eksempler på, at vi kombinerer kompetence, bæredygtighed med vækstinitiativer. Vi vil have pengene ud at arbejde i regionens virksomheder, så de helt konkret får nemmere ved at uddanne og opkvalificere personalet og gå i gang med den grønne omstilling, der er nødvendig for at møde nutidens og fremtidens udfordringer, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen og henviser blandt andet til de mange store anlægsprojekter, der ruller hen over regionen de kommende år.

- Derfor bakker vi også op om udviklingen af grønne forretningsmodeller, der skal gøre det nemmere for vores virksomheder at arbejde bæredygtigt og samtidigt tjene penge og dermed skabe grobund for yderligere beskæftigelse.

Pengene kommer fra puljen til regional erhvervsudvikling, og det er regionens Vækstforum – bestående af repræsentanter fra Regionsråd, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet - der har indstillet de fire ansøgninger.

Følgende fire projekter får tilskud:

1: ”Vækst og Effektivisering gennem KompeTenceudvikling (VEKT)”, en million kroner. Ansøger: VEU-centrene Øst & Øerne og Vestsjælland.Kompetenceudvikling af ufaglærte og faglærte medarbejdere skal fremme entreprenørskab, innovation og vækst i otte små og mellemstore virksomheder.

2: ”Grønne forretningsmodeller under grøn omstillingsfond”, tre millioner kronerAnsøger: CAT og Erhvervsstyrelsen. Formålet er at fremme anvendelsen af nye grønne forretningsmodeller. Ved en ny grøn forretningsmodel forstås en ny forretningsmodel, der sikrer en mindre påvirkning af miljøet og samtidig er økonomisk rentabel. Den nye grønne forretningsmodel kan understøtte minimering af ressource-forbruget i et eller flere led af forretningen – leverandører, kunder eller i selve fremstillingsprocessen.

3: ”Regionale råvarer i regionens køkkener”, 1 million kronerAnsøger: Partnerskab af Region Sjælland og Aarhus Universitet Flakkebjerg.Projektet skal fremme en større anvendelse af regionale – og regionalt forarbejdede råvarer - i regionens storkøkkener. Region Sjælland har tidligere bevilget en million kroner af de regionale udviklingsmidler. Støtten er betinget af at der opnås medfinansiering fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, da det samlede budget er på cirka 14 millioner kroner.

4: ”Væksthus Sjællands analyseaktiviteter i 2014”, to millioner kronerAnsøger: Væksthus SjællandAnalyser af regionale udviklingspotentialer og udfordringer i forhold til vækst, beskæftigelse, bosætning, uddannelse og trafik. Det skal danne basis for en samlet vækst- og udviklingsstrategi.

Kontaktoplysninger for pressen:

Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand, telefon 30 61 64 46

Oprettet
27.09.13
Opdateret
27.09.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52