Søg
 

Sygehuse opgraderer Landspatientregister og Sundhedsplatform

Pressemeddelelse: Fredag d. 01. februar 2019

Lørdag den 2. februar opgraderes Landspatientregistret og Sundhedsplatformen på sygehusene i Region Sjælland. Opgraderingen planlægges, så patienterne mærker færrest mulige forstyrrelser.

​I februar og marts indfører alle regioner i Danmark en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i deres elektroniske patientjournal. I Region Sjælland sker opgraderingen den 2. februar 2019. Samtidig med at Landspatientregistret opgraderes, overgår Region Sjælland og Region Hovedstaden også til en opgraderet version af Sundhedsplatformen.
Leif Panduro, sundhedsdirektør i Region Sjælland, fortæller, at alt går som planlagt i forberedelsen af de to opgraderinger:
- Vi er klar og følger planen. Opgraderingen planlægges, så patienterne mærker færrest mulige forstyrrelser. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opstå ekstra ventetid på ikke-akut behandling. De forskellige afdelinger har i varierende omfang planlagt med nedsat planlagt aktivitet de første dage efter opgraderingen, men alle akutte patienter modtages som vanligt, siger Leif Panduro.

Skifter til papir

Selve skiftet til de opgraderede versioner af Landpatientregistret og Sundhedsplatformen sker lørdag den 2. februar, begyndende kl. 3 om morgenen og slutter efter planen lørdag kl. 19. I den periode vil der være et vindue på 16 timer, hvor sygehusene vil have læseadgang til journalen elektronisk, men hvor nye oplysninger skal registreres på papir. Disse oplysninger indføres så i journalen, når den åbner igen sent lørdag eftermiddag. Som led i opgraderingen er der øget support centralt og på sygehusene. I weekenden er alle på arbejde, og der er procedure for at rette eventuelle fejl med det samme. Denne procedure fortsætter de næste to uger, hvor der sammen med Region Hovedstaden sker en daglig prioritering af hvad, der haster mest at få på plads.

Bedre data over sygdomsforløb

Opgraderingen til LPR3 vil på sigt betyde bedre data til statistik og forskning samt et bedre overblik over patienten sygdomsforløb. LPR3 betyder, at især lægesekretærerne – og i nogen grad læger og sygeplejersker – skal kode på en ny måde i alle fem regioner.
Med LPR3 vil der komme et såkaldt databrud, hvor tidligere data fra LPR2 ikke umiddelbart kan sammenlignes med nye fra LPR3, da kodningen er ændret.
 
- Der vil være en periode, hvor vi ikke kan få data retur centralt fra, og hvor der ikke kommer central rapportering på for eksempel udredningsret og kræftpakker. Der vil også mangle data til de kliniske kvalitetsdatabaser og andre registre. Hvor lang den periode vil være er endnu ukendt. Vi kan dog stadig selv følge udviklingen via rapportering direkte fra Sundhedsplatformen, siger Leif Panduro.
 

Forbedringer af Sundhedsplatform

Region Sjælland og Region Hovedstaden overgår fra version 2015 til 2018 af Sundhedsplatformen (SP2018). Opgraderingen til SP2018 giver nogle efterspurgte forbedringer af medicineringsmodulet, men der vil stadig være nogle forbedringer af medicineringsmodulet, som leveres senere på året. En anden forbedring er, at der for første gang kommer fuld integrationen med røntgensystemerne i Region Sjælland, så bestilling, svar og visning af billeder sker direkte i Sundhedsplatformen.
 
- Men det er også vigtigt at sige, at SP2018 ikke løser alle udfordringer med Sundhedsplatformen. En del forbedringer kommer via det optimerings-arbejde, der løbende udføres. Det handler især om bedre understøttelse af arbejdsgange, personlig tilpasning af skærmbilleder for den enkelte og grundigere oplæring i de muligheder, Sundhedsplatformen tilbyder, siger Leif Panduro.

Foruden Region Sjælland og Region Hovedstaden, skifter Region Midtjylland også i weekenden til den nye opgraderede version af Landspatientregistret. De øvrige to regioner følger efter med opgradering af LPR3 i februar-marts.
 
Oprettet
01.02.19
Opdateret
01.02.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52